Äriideest toimiva ettevõtteni
Kursuse kood YKC0067/1
Toimumise aeg 25.05.2020 - 19.06.2020
Toimumise koht Veebikeskkond Zoom
Sihtgrupp ettevõtlusega alustajad, kes tahavad teada, kuidas luua oma ettevõte, osata äriplaani koostada ja äriideed realiseerida
Eesmärk õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi, ettevõtjaks olemist, ettevõtlikkuse eeldusi, protsessi äriidee tekkest teostuseni ning koostama ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, lähtudes selle põhimõtetest, nõuetest ja etappidest.
Sisu Kuidas ideest sünnib toimiv ettevõte? Ettevõtjaks olemine, ettevõtluse võlud ja valud, äriidee olemus ning äriplaani vajalikkus.
Mis mõjutab ettevõtte edukust? Ettevõtluskeskkond, turg, tarbijad, konkurendid.
Mida müüa ja kuidas? Tooted, teenused, turunduse ja müügi roll ettevõtte edukusel.
Finantsplaneerimine alustavale ettevõttele.
Õpiväljundid mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt; saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas; teab ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ja toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest; teab kuidas ja oskab luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid; koostab äriplaani ja teab äriidee rahastamise võimalusi; suudab alustada ettevõtjana ja ellu viia oma äriideed.
Eeldused vähemalt keskharidus, selge tahe ja soov oma ettevõte luua ja alustada ettevõtjana, sõnastatud äriidee
Lõpetamistingimused Kontaktõpe videoõppe vahendusel (eeldab võimalust kasutada videokommuniktsiooni platvormi Zoom) ja iseseisev õpe. Koolitus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.
Õpikeskkond Videokommunikatsiooni platvorm Zoom
Koolitaja kompetentsus MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 2.5 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust ja õppematerjale.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.05.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.05.2020    10:00-14:00 Kuidas ideest sünnib toimiv ettevõte? Ettevõtjaks olemine, ettevõtluse võlud ja valud, äriidee olemus. Äriplaani vajalikkus. 1. osa Kristo Krumm  
 27.05.2020    10:00-14:00 Kuidas ideest sünnib toimiv ettevõte? Ettevõtjaks olemine, ettevõtluse võlud ja valud, äriidee olemus. Äriplaani vajalikkus. 2. osa Kristo Krumm  
 29.05.2020    10:00-14:00 Kuidas ideest sünnib toimiv ettevõte? Ettevõtjaks olemine, ettevõtluse võlud ja valud, äriidee olemus. Äriplaani vajalikkus. 3. osa Kristo Krumm  
 01.06.2020    10:00-14:00 Mis mõjutab ettevõtte edukust? Ettevõtluskeskkond, turg, tarbijad, konkurendid. 1. osa Kristo Krumm  
 03.06.2020    10:00-14:00 Mis mõjutab ettevõtte edukust? Ettevõtluskeskkond, turg, tarbijad, konkurendid. 2. osa Kristo Krumm  
 05.06.2020    10:00-14:00 Mis mõjutab ettevõtte edukust? Ettevõtluskeskkond, turg, tarbijad, konkurendid. 3. osa Kristo Krumm  
 08.06.2020    10:00-14:00 Mida müüa ja kuidas? Tooted/teenused, turunduse ja müügi roll ettevõtte edukusel. 1. osa Kristo Krumm  
 10.06.2020    10:00-14:00 Mida müüa ja kuidas? Tooted/teenused, turunduse ja müügi roll ettevõtte edukusel. 2. osa Kristo Krumm  
 12.06.2020    10:00-14:00 Mida müüa ja kuidas? Tooted/teenused, turunduse ja müügi roll ettevõtte edukusel. 3. osa Kristo Krumm  
 15.06.2020    10:00-14:00 Finantsplaneerimine alustavale ettevõttele. 1. osa Kristo Krumm  
 17.06.2020    10:00-14:00 Finantsplaneerimine alustavale ettevõttele. 2. osa Kristo Krumm  
 19.06.2020    10:00-16:00 Finantsplaneerimine alustavale ettevõttele. 3. osa. Äriplaanide kaitsmine. Kristo Krumm