LTC0077/2 - Muusikateraapia alused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase ning soov kogemuslikult uurida muusikateraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.09.2017 - 05.05.2018

Registreerimise tähtaeg

31.08.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 156 tundi, iseseisevõpe 468 tundi)

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Eesmärk

kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Sisu

Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.

Õpiväljundid

-teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust

Eeldused

Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.

Lõpetamistingimused

Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Prof. Eha Rüütel; Eve Lukk, PhD; Kaia Laurik, MSc; Maarja Metstak, MSc; Jüri Kriisemann, MSc

Kursuse hind

1008 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.09.2017 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49- 414
07.09.2017 14:00-17:15 Kunstid teraapias E.Rüütel Rä- 317
08.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
09.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49- 317
06.10.2017 10:00-13:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä49- 317
06.10.2017 14:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
07.10.2017 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49- 414
02.11.2017 16:00-19:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
03.11.2017 10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
04.11.2017 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I K.Laurik Rä49- 414
04.11.2017 14:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad E.Lukk Rä49- 414
01.12.2017 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49- 414
02.12.2017 10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49- 414
02.12.2017 14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
05.01.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
06.01.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
02.02.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J. Kriisemann Rä49- 414
02.02.2018 14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
03.02.2018 10:00-13:15 Praktika muusikakunstiteraapias E.Lukk Rä49- 414
03.02.2018 14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49- 414
02.03.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49- 414
03.03.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J. Kriisemann Rä49- 414
03.03.2018 14:00-17:15 Praktika muusikakunstiteraapias E.Lukk Rä49- 414
06.04.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine M. Metstak Rä49- 414
06.04.2018 14:00-17:15 Praktika muusikakunstiteraapias E.Lukk Rä49- 414
07.04.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J. Kriisemann Rä49- 414
07.04.2018 14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49- 414
04.05.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II J. Kriisemann Rä49- 414
04.05.2018 14:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine E.Lukk Rä49- 414
05.05.2018 10:00-17:15 Praktika muusikakunstiteraapias E.Lukk Rä49- 414

MOODULID

Kunstid teraapias

Muusikateraapia omakogemuse rühm I

Muusikateraapia ajalugu ja teooriad

Muusikateraapia meetodid ja tehnikad

Muusikateraapia omakogemuse rühm II

Muusikateraapia praktikum

Muusikateraapia protsess ja hindamine