TKC0099/1 - Tove Jansson 100: elu ja looming

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.08.2014 - 13.08.2014

Registreerimise tähtaeg

12.08.2014

Toimumise koht

Tallinn; Helsingi

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad, kinjandusõpetajad, kunstiõpetajad, raamatukogutöötajad jt.

Eesmärk

Väärtustada Tove Janssoni loomingut nii kirjanduse kui kujutava kunsti kontekstis ning lapse arengukeskkonna tegurina.

Sisu

Tove Janssoni loomingu ülevaade.
Tove Janssoni teoste tähendus õppekava läbivate teemade kontekstis.
Praktiline töö: teemaprojekt Tove Janssoni loomingu põhjal.

Õpiväljundid

-tunneb Tove Janssoni loometöö tahke, mida kasutada koolis väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemise toeks;
-kogub materjali läbivate teemade"kultuuriidentiteet", "väärtused ja kõlblus" lõimimiseks oma õppetegevuses;
-koostab kavandi teemaprojektile, lähtudes oma ainealasest eelistusest ja õpetatavast vanuserühmast.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös. Iseseisev töö: materjali kogumine lõimimiseks õppetegevuses, kavandi koostamine teemaprojektile.
Iseseisev töö esitatakse kirjjalikult.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Mare Müürsepp; PhD Jaana Vasama; MA Edna Vahter

Kursuse hind

125 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.08.2014 - Kalliskivid Helsingi kesklinna tänaval:Tove Janssoni elukäigust ja tema loomigu mitmest palgest. Tove Janssoni loomeruum: kunstiõpetuslik avastusretk PhD Mare Müürsepp; MA Edna Vahter
13.08.2014 - Tove Janssoni tähendus Soomes ja maalimas. Külaskäik Arabia disainimuuseumi.Külaskäik Atheneumi kunstimuuseumi. Jaana Vasama; Mare Müürsepp; Edna Vahter