Tove Jansson 100: elu ja looming
Kursuse kood TKC0099/1
Toimumise aeg 12.08.2014 - 13.08.2014
Toimumise koht Tallinn; Helsingi
Sihtgrupp klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad, kinjandusõpetajad, kunstiõpetajad, raamatukogutöötajad jt.
Eesmärk Väärtustada Tove Janssoni loomingut nii kirjanduse kui kujutava kunsti kontekstis ning lapse arengukeskkonna tegurina.
Sisu Tove Janssoni loomingu ülevaade.
Tove Janssoni teoste tähendus õppekava läbivate teemade kontekstis.
Praktiline töö: teemaprojekt Tove Janssoni loomingu põhjal.
Õpiväljundid -tunneb Tove Janssoni loometöö tahke, mida kasutada koolis väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemise toeks;
-kogub materjali läbivate teemade"kultuuriidentiteet", "väärtused ja kõlblus" lõimimiseks oma õppetegevuses;
-koostab kavandi teemaprojektile, lähtudes oma ainealasest eelistusest ja õpetatavast vanuserühmast.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös. Iseseisev töö: materjali kogumine lõimimiseks õppetegevuses, kavandi koostamine teemaprojektile.
Iseseisev töö esitatakse kirjjalikult.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad PhD Mare Müürsepp; PhD Jaana Vasama; MA Edna Vahter
Kursuse hind 125 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.08.2014
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.08.2014    - Kalliskivid Helsingi kesklinna tänaval:Tove Janssoni elukäigust ja tema loomigu mitmest palgest. Tove Janssoni loomeruum: kunstiõpetuslik avastusretk PhD Mare Müürsepp; MA Edna Vahter  
 13.08.2014    - Tove Janssoni tähendus Soomes ja maalimas. Külaskäik Arabia disainimuuseumi.Külaskäik Atheneumi kunstimuuseumi. Jaana Vasama; Mare Müürsepp; Edna Vahter