Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks?
Kursuse kood LTC0172/1
Toimumise aeg 30.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Mängud, mis on huvitavad ja lõbusad, kuid arendavad ka tähelepanu, keskendumist, reaktsiooni ning meeskonna ühtekuuluvust ja suhtlust. Iga mängu järel analüüsi- ja aruteluosa. Tegevuste käigus mängude põhimõtteid seletus ning millal ja kuidas saaks neid oma praktikas kasutada.

Mängude abil seminaris käsitletavad teemad:
• tähelepanu ja keskendumine;
• reaktsiooni arendamine;
• võistkonna ühtekuuluvus, suhtlemine ja koostöö.
Õpiväljundid teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitusel tuleb olla ka treenitava rollis ja koos mängida. Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist; vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatsioone ja töötubasid ning omab kogemust nii treenerina töös kui ka sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi, materjale ja TLÜ tõendit eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.05.2018    10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus    
 30.05.2018    12:00-12:20 Kohvipaus    
 30.05.2018    12:20-14:15 Seminar/praktiline tegevus