Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses
Kursuse kood HKC0079/1
Toimumise aeg 16.10.2018 - 27.11.2018
Toimumise koht Haapsalu Lihula mnt 12 ruum 109
Sihtgrupp Asutustes ja omavalitsustes sotsiaaltööga kokkupuutuvad isikud. Turvalisusega seotud isikud. Tervisevaldkonnaga seotud isikud.
Eesmärk kujundada teadmised ja oskused tervisedenduse valdkonna tööprotsesside tõhustamiseks, sh projektide koostamiseks, juhtimiseks ja elluviimiseks
Sisu Tulemuslik juhtimine (teooria ja praktika), sealhulgas: meeskonnatöö, läbirääkimine, motiveerimine, konflikti lahendamine, otsustusprotsess, huvigruppide kaasamine, võrgustikutöö, ennetus ja probleemi lahendamine.
Juhtimine ja organisatsiooni strateegiad.
Sektorite vaheline efektiivne koostöö.
Väljakutsed tervises ja tervisedenduses.
Tulemusliku inim- ja finantsressursside juhtimise printsiibid ja kaasamismeetodid
Õpiväljundid - tunneb juhtimise, sh strateegilise juhtimise ja organisatsiooni strateegiate teooriaid
- mõistab töö spetsiifikat erinevates gruppides
- oskab töötada elanikkonna eri gruppidega
- tunneb tervisedenduse valdkonna peamisi lähenemisviise
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Loengud, praktiliste ülesannete lahendamine ning arutelu -seminarid toimuvad vastavalt tunniplaanile. Osalemine loengupäevadel soovituslik, kuivõrd loengupäevade raames viiakse läbi praktilisi ülesandeid ning arutelu-seminare, mis toetavad üliõpilase iseseisva töö koostamist.
Grupitöö arutelu seminaridel on osalemine kohustuslik, kuna selle raames toimub arvestuse ettevalmistamine. Arvestuse sooritamisel on osalemine kohustuslik. Arutelu analüüsi esitamisel on osalemine kohustuslik.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus avaliku sektori või organistasioonikäitumise valdkonnas; juhtimisalane töökogemus vähemalt viis aastat; täiskasvanute koolitamaise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 5 EAP (kontaktõpe 37 tundi, iseseisevõpe 93)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Hele Leek-Ambur
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.10.2018