LTC0457/2 - Funktsionaalse treeningu alused

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.09.2023 - 09.03.2024

Registreerimise tähtaeg

20.09.2023

Toimumise koht

Tallinn

Maht

312 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 216 tundi)

Sihtgrupp

Spordialade treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, sportlased, spordiharrastajad. Sportliku sooritusvõime ja keha liikumisomaduste vastu huvi tundvad inimesed, personaaltreenerid, tudengid, sporditöötajad eri valdkondades.

Eesmärk

omandada teoreetilised seisukohad, praktilised oskused ja metoodilised soovitused funktsionaalse treeningu alal. Toetada saadud praktiliste teadmiste rakendamise oskuste kujunemist eesmärgiga nõustada ja toetada harrastusliikumise ja sportliku treeninguga tegelevaid inimesi.

Sisu

Sissejuhatus funktsionaalsesse treeningusse. Funktsionaalse jõu definitsioon. Kehaline töövõime ja lihastöö energeetika. Treeningprotsessi üldine planeerimine, kehalise sooritusvõime komponendid ja funktsionaalse treeningu osa sportliku ettevalmistuse süsteemis erinevate spordialade (vastupidavus, jõu, kiirus jne aladel) kontekstis. Liigutustegevuse funktsionaalne anatoomia. Lihastöö juhtimine ja biomehhaanika. Funktsionaalse treeningu biomehaaniline spetsiifilisus ja liigutustegevuse hindamise metoodika. Liigutustegevuse funktsionaalne hindamine ja probleemikeskne lähenemine. Funktsionaalsete harjutuste koostamine ja praktiline hindamine. Funktsionaalse treeningu kavade koostamise teoreetilised põhimõtted. Treeningu komponendid ja planeerimine. Põhiharjutused. Täiendavad harjutused. Treeningkavade koostamine. Täisfunktsionaalne treening. Hübriidkava koostamine

Õpiväljundid

Teab funktsionaalse treeningu metoodikat ja rakendab seda treeningprotsessis. Rakendab funktsionaalse treeningu alaseid sekkumisi ja meetodeid. Teab liigutuse funktsionaalsest anatoomiast ja põhjalikult funktsionaalse treeningu põhitõdesid, mõiste olemust ja määratlust. Hindab funktsionaalse treeningu toimet ja soorituskvaliteedi kõrvalekaldeid. Teab sooritusvõime omadusi ja iseärasusi funktsioonipõhise treeningu abil. Kavandab treeningut ja treeningus kasutatavate parameetrite sobitamist treeningutele. Teab ja kasutab treeningkavade koostamise põhitõdesid.

Eeldused

Omab baasteadmisi inimese anatoomiast ja füsioloogiast.

õpikeskkond

Õppetegevuseks vajaliku sisustusega ruum. Praktikumides kasutatakse TLÜ terviseuuringu laborit ning koostööpartnerite jõusaali.

koolitaja kompetentsus

Saima Kuu - TLÜ anatoomia õppejõud, Kirsti Pedak - TLÜ liikumisteaduste lektor, füsioterapeut, Siim Kelner - TLÜ üldkehalise ettevalmistuse õppejõud, Indrek Rannamaa - TLÜ teadur, Kristjan Port - TLÜ tervisekäitumise ja spordibioloogia professor

Lõpetamistingimused

Treeningmetoodikat käsitlev kirjaliku testi sooritamine. Etteantud ülesannete läbimine e-keskkonnas.Harjutuskava koostamine ja esitlemine gruppides. Funktsionaalse treeningu kava koostamine ja esitlemine
Individuaalselt koostatud treeningprogramm
Osalemine loengutes 80 %
Osalemine parktikumides vähemalt 38 akadeemilist tundi.
Kohustuslik kirjandus: J. C. Santana 2021 " Funktsionaalne treening"

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristjan Port, Indrek Rannama, Kirsti Pedak, Siim Kelner, Saima Kuu

Kursuse hind

1216 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda neljas osas: september (279.-), november, (312.-) jaanuar (312.-)., märts (313.-) eur kuus Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris. Kursuse arved esitatakse hiljemalt nädal enne koolituse algust.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.09.2023 10:00-12:15 Sissejuhatus funktsionaalsesse treeningusse Siim Kelner T-314
22.09.2023 12:15-13:15 Eksamitööde infotund, eksamitöö struktuur ja nõuded Siim Kelner T-314
22.09.2023 14:00-17:15 Liigutustegevuse funktsionaalne anatoomia Saima Kuu T-314
23.09.2023 10:00-15:30 Kehaline töövõime ja lihastöö energeetika Kristjan Port T-314
23.09.2023 15:45-17:15 Liigutustegevuse funktsionaalne anatoomia Saima Kuu T-314
13.10.2023 10:00-13:15 Treeningprotsessi üldine planeerimine, kehalise sooritusvõime erinevad komponendid ja funktsionaalse treeningu osa vastupidavusalade ettevalmistuse süsteemis Indrek Rannama T-314
13.10.2023 14:45-17:15 jätkub loeng + Vastupidavusvõimekuse erinevate komponentide hindamine (praktikum laboris) Indrek Rannama T-314, TLÜ labor
14.10.2023 10:00-17:15 Liigutustegevuse funktsionaalne anatoomia Saima Kuu T-314
17.11.2023 10:00-11:30 Liigutustegevuse hindamise metoodika Indrek Rannama T-314
17.11.2023 11:45-13:15 Liigutustegevuse funktsionaalne hindamine Kirsti Pedak T-314
17.11.2023 14:00-17:15 Lihastöö ja liigutustegevuse laboratoorne hindamine - praktikum Indrek Rannama TLÜ labor
18.11.2023 10:00-17:15 Liigutustegevuse hindamise praktikum Indrek Rannama, Kirsti Pedak TLÜ labor/võimlas
08.12.2023 10:00-17:15 Liigutustegevuse funktsionaalne hindaminse seminar, kodutööde esitamine Indrek Rannama, Kirsti Pedak Sparta spordiklubi
09.12.2023 10:00-13:15 Treeningprotsessi planeerimine ja kehalise sooritusvõime erinevad komponendid: jõutreeningu metoodika I Siim Kelner Sparta õppeklass
09.12.2023 14:00-17:15 Funktsionaalsete harjutuste koostamine ja praktiline hindamine: keharaskusega ja trossidega harjutused Siim Kelner Sparta spordiklubi
05.01.2024 10:00-13:15 Treeningprotsessi planeerimine ja kehalise sooritusvõime erinevad komponendid: jõutreeningu metoodika II Siim Kelner Sparta õppeklass
05.01.2024 14:00-17:15 Funktsionaalsete harjutuste koostamine ja praktiline hindamine: hantlitega, sangpommidega ja raskuspallidega harjutused Siim Kelner Sparta spordiklubi
06.01.2024 10:00-13:15 Treeningprotsessi planeerimine ja kehalise sooritusvõime erinevad komponendid: funktsionaalne jõud Siim Kelner Sparta õppeklass
06.01.2024 14:00-17:15 Funktsionaalsete harjutuste koostamine ja praktiline hindamine: võimlemispallidega harjutused ja traditsioonilised jõuharjutused Siim Kelner Sparta spordiklubi
02.02.2024 10:00-13:15 Funktsionaalse treeningkavade koostamise teoreetilised põhimõtted Siim Kelner T-314
02.02.2024 14:00-17:15 Liigutustegevuse hindamine ja prbleemikeskne lähenemine Kirsti Pedak T-314
08.03.2024 10:00-17:15 Praktilised seminar - lõputööde esitlemine Siim Kelner, Kirsti Pedak, Indrek Rannama Sparta õppeklass
09.03.2024 10:00-17:15 Praktilised seminar - lõputööde esitlemine Siim Kelner, Kirsti Pedak, Indrek Rannama Sparta spordiklubi