Final Cut Pro X montaaž
Kursuse kood FKC0034/5
Toimumise aeg 18.06.2020 - 20.06.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp kõik, kellel on huvi professionaalse videomontaaži vastu ja soov omandada oskused Final Cut Pro X programmiga töötamiseks.
Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.
Sisu Final Cut Pro X keskkond, importimine, seaded, materjali logimine ja organiseerimine, esmase montaažirea loomine, lühikäsud.
Montaaž muusikasse
Ülevaade montaaži teooriast ja reeglitest (ehk miks ja kuidas lõigata)
Montaaži lõigete trimmimine (Ripple, Roll, Slip, Slide, Trim tööriistad)
Dialoogi montaaž

Helitööriistad ja heli baasteadmised. Pildi ja heli sünkroniseerimine. Heli harjutus.
Klipi kiiruse muutmine. Materjali stabiliseerimine.
Blend modes. Läbipaistvus. Filtrite ja efektide kasutamine.
Keyframidega parameetrite animeerimine.
Transform, Crop ja Distort tööriistad. Pilt pildis.

Värvikorrektsioon.
2D/3D tiitrid ja graafika.
Multikaamera montaaž.
Multikaamera muusikavideo harjutus
Greenscreen.
Eksportimine ja seaded.
Lühikäskude kordamine ja enda materjaliga harjutamine.

Õpiväljundid Oskab montaaži põhivõtteid, programmi seadistamist, videomaterjali sisse võtmist, erinevate montaažitööriistade kasutamist, helitöötlust, efektitööd ning projekti masterdamist.
Eeldused Eelnev videomontaaži kogemus pole kohustuslik.
Lõpetamistingimused 3 päeva kontaktõpet arvutiklassis, millele lisandub iseseisev töö enda filmitud materjaliga.
Õpikeskkond Koolitus toimub Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi arvutiklassis, kus on kokku 20 arvutit juba paigaldatud Final Cut Pro X tarkvaraga.
Koolitaja kompetentsus Režii (soovitavalt monteerija eriala) oskus vähemalt BA tasemel.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 27 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tarmo Rajaleid, BFM tehnikadirektor, montaaži õppejõud
Kursuse hind 500 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee