Temperament ja kooliedu
Kursuse kood YKC0012/2
Toimumise aeg 02.11.2017 - 03.11.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-447
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, psühholoogid, koolitajad, nõustajad, kõik huvilised
Eesmärk Omandada teadmisi temperamendi (sh sotsiaalsuse või selle puudumise) mõjust elutegevusele.
Sisu Temperamendi seos õpiedu(tuse) ja käitumisprobleemidega. Sotsiaalsuse roll konfliktsuses. Väikelapse sotsiaalsus.
Õpiväljundid Teab ja tunneb uuemaid teoreetilisi käsitlusi temperamendi-valdkonnast. Mõistab sotsiaalsuse rolli elutegevuses.
Lõpetamistingimused Loengutes õpitut tuleb rakendada juhtumi analüüsimisel iseseisva tööna.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mare Leino
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab 2*7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause.
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.11.2017    10:30-16:45     A-447
 03.11.2017    09:00-15:30     A-447