Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
Kursuse kood HRC0152/3
Toimumise aeg 23.10.2019 - 04.12.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-416 ja T-412
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Haridustöötajad
Eesmärk kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.
Sisu Strateegiline planeerimine õppeasutuses
Arengukava soovituslikud osad.
Arengukava koostamise protsess.
Arengukava seosed sisehindamisega
Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses
Sisehindamise protsessi kavandamine
Sisehindamise läbiviimine
Sisehindamisaruande soovituslikud osad
Praktilised kogemused õppeasutuse sisehindamisega seoses
Sisehindamise hindamine.
Õpiväljundid - oskab koostada õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande tõenduspõhiselt;
- mõistab õppeasutuse pideva arengu kavandamise ja sisehindamise tähtsust ja ülesandeid tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses;
- analüüsib arengukava ja sisehindamisaruande kooskõla konkreetse õppeasutuse põhjal.
Eeldused Töötamine õppeasutuses
Lõpetamistingimused Kui osaleja võtab osa kolmest koolituspäevast (100% kontaktõppest) ja sooritab iseseisva töö, siis väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.
Kui osaleja võtab osa vähemalt kahest koolituspäevast (100% kontaktõppest), kuid ei soorita iseseisvat tööd, väljastatakse talle koolitusel osalemise kohta tõend.
Iseseisev töö on osaleja koostatud analüüs ühe (mitte oma) õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande põhjal, mille järeldustes on välja toodud soovitused oma õppeasutusele.
Õpikeskkond TLÜ tänapäevased koolitusruumid
Koolitaja kompetentsus valdkonna eskpert, MA
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari
Kursuse hind 269 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutskova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.10.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.10.2019    10:00-15:30 Visiooni loomine ja õppijast lähtuvalt õppeasutuse arengu kavandamine. Jagatud juhtimine ja õpetajate kaasamine. Arengukava koostamise protsess. Arengukavadokumendi osad. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-416
 24.10.2019    10:00-15:30 Tulemusnäitajad. Tõenduspõhine kooliarendus. Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses. Sisehindamise protsessi kavandamine. Sisehindamise läbiviimine. Sisehindamisaruande soovituslikud osad. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-416
 04.12.2019    10:00-15:30 Arengukava kui dokument. Arengukava ja sisehindamine KOV vaatenurgast. AArengukava rakendamine ja monitoorimine. Kokkuvõte koolitusest. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-412
 
DOKUMENDID
Koolituse reklaamleht
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp