Noorteprojekti koostamine
Kursuse kood AVC0025/2
Toimumise aeg 30.09.2017 - 02.12.2017
Toimumise koht Terra hoone, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kellel on huvi projektide läbiviimise vastu.
Eesmärk saada teadmised ja oskused noorteprojekti koostamiseks, projektitaotluse täitmiseks ning esitamiseks.
Sisu Kursusel käsitletakse teemadena:
projekti mõiste sisu, projekti osad ja nende tähendused,
hea projekti ja selle osade tunnused, sh probleem ja vajadus, eesmärk ja ülesanded, siht- ja sidusgrupid, tegevused ja tegevuskava, väljundid, tulemused ja mõju, eelarve, elluviijad ja projektijuhtimine,
noorteprojekte rahastavad fondid, nende nõuded ja projektitaotluste esitamise tingimused,
projekti hindamiskrireetiumid.
Õpiväljundid Kursuse läbinud õppija:
mõistab projekti ja selle osade tähendust,
koostab ja kirjutab projekti,
teab noorteprojekti rahastavaid fonde ning kuidas nende kohta infot leida,
teeb meeskonnatööd projekti koostamisel.
Eeldused Gümnaasiumi või kutsekoolis õppija
Lõpetamistingimused 6 õppepäeva. Loengutes/seminarides osalemine ja õigeaegselt iseseisvate tööde esitamine. Tunnistuse saab õpilane, kes on osalenud vähemalt viiel õppepäeval ja teinud ära viis iseseisvat tööd. Tõendi saab õpilane, kes on osalenud vähemalt kolmel õppepäeval ja teinud ära vähemalt viis iseseisvat tööd.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad .
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Viil, +372 640 9369, teele.viil@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.09.2017    11:00-14:30 Projektijuhtimise põhimõisted. Meeskonnatöö.   T-412
 14.10.2017    11:00-14:30 Projekti planeerimine. Tegevuskava. SWOT-analüüs.   T-415
 28.10.2017    11:00-14:30 Eelarve koostamine, erinevad rahastusallikad ja nende taotlusvormid.   T-412
 11.11.2017    11:00-14:30 Sponsorite leidmine.   T-412
 25.11.2017    11:00-13:45 Projekti hindamine ja aruandlus.   T-412
 02.12.2017    11:00-14:30 Koostatud projekti esitlemine ja kaitsmine. Tagasiside.   T-412