Venekeelne kirjandus lõpukirjandis
Kursuse kood AYC0266/1
Toimumise aeg 02.02.2019 - 04.05.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õppurid
Eesmärk tutvuda suuna uurimisvaldkonnaga, saada ülevaate eri teksti liikidest, nende analüüsi ja loomise võimalustest; kogeda, et tekst akumuleerib teadmised rahva(ste) kultuurist ja ajaloost ning edastab selle tulevikku: kuidas, mis vahenditega, mida peab teadma et need teadmised kätte saada.
Sisu “Vana” vene tekstid: vene tähestik (“läinud” ja “uued” tähed, idioomid kirillitsa tähtedega, luuletused tähtede kohta).
Kaasaegsed tekstid: kaasaegsest vene keelest, uued sõnad, keeleline mäng ja teksti tähendus sotsiaalvõrgustikkes ja linnaruumis.
Tekst akumuleerib teadmised rahva(ste) kultuurist ja ajaloost ning edastab selle tulevikku. Mida peab teadma, et need teadmised kätte saada ja kuidas, millega seda teha? Kuidas ehitatakse tekst? Kuidas kirjutada? Milleks luua? Millest rääkida? Kelle jaoks rääkida? Milleks on minu vene keele ja kirjanduse õpetajale minu kirjandid?
Mida lugeda? Kuidas lugeda? Miks lugeda? Mida ja kuidas analüüsida poeetilises tekstis?
Eesti kirjandus ja vene tekst.
Õpiväljundid - teab tekstide eri liikidest
- teab esitada küsimused tekstide sisu ja mõte kohta, selleks et leida viis kuidas analüüsida
- oskab koostada oma tekstid vastavalt etteaste intentsioonile
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Õpe on komplekses loeng-seminar vormis, peale iga tundi ülesanne teha väike loovkodutöö, mida peab esitama õppejõule järgmiseks tunniks elektroonselt/paberkandjal/suuliselt vastavalt teemale/ülesandele/tunni sisule. Tekstide analüüs
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad N.Netšunajeva, I.Adamson, N.Tšuikina, I.Moissejenko, V.Belobrovtsev, B.Baljasnõi, G.Utgof, S.Dotsenko


Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Ranne, kristiina.ranne@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00- “Vana” vene tekstid Исторический текст N.Netšunajeva S-335
 16.02.2019    11:00- Missugused tekstid ümbritsevad meid? Какие тексты окружают нас? I.Adamson, N.Tšuikina S-335
 02.03.2019    11:00- Kuidas ehitatakse tekst? Как строится текст? I.Moissejenko S-335
 16.03.2019    11:00- Eesti ajakirjandus ja vene tekst: mitte mägi, mitte kraavid ega mets… Эстонская журналистика и русский текст: не горы, не овраги и не лес… V.Belobrovtsev, B.Baljasnõi S-335
 30.03.2019    11:00- Loeme koos… Mida ja kuidas analüüsida poeetilises tekstis? Давайте почитаем… Что и как можно анализировать в поэтическом тексте? G.Utgof, S.Dotsenko S-335
 
DOKUMENDID
Õpilasakadeemia kevad 2019_vene.docx