HTC0160/1 - Sissejuhatus soome-ugri kultuuridesse. Keeltesugulus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2024

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn

Maht

13 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, kultuuritöötajad, ajakirjanikud

Eesmärk

tunda soome-ugri rahvaid ja kultuure, tutvuda olemasolevate ja kättesaadavate võimalustega edasi uurida soome-ugri rahvaste ja kultuuridega seotud teemasid keeleteaduses või fennougristikas.

Sisu

Sissejuhatus soome-ugri kultuuridesse. Keelepuu, soome-ugri keelte sugulus. Fennougristika olemus, lühike ajalugu, soome-ugri keelte uurimise arenguetapid Eestis, 1970-80ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujud Lennart Meri jt. Läänemeresoome keeled ja kultuurid. Eesti-Soome keeled kui sugulaskeeled. Kultuurierinevused ja kultuuride sarnasused

Õpiväljundid

orienteerub soome-ugri keeltesuguluse ja sellest tuletatud kultuuride ühisjoonte temaatikas; teab, mis on keelepuu, teab soome-ugri keeli ja neid kõnelevaid rahvaid, seostab neid kindlate territooriumidega; mõistab fennougristika olemust ja peamisi ajaloos teisenevaid lähtekohti soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises; nimetab läänemeresoome keeli ja eesti keele lähisugulaskeeli; mõistab eesti ja soome keele sugulust ja erinevusi keeleteaduse fookusest; on kursis soome-ugri keelte uurimise peamiste arengutega Eestis, teab nimetada tähtsamaid esindajaid: Paul Ariste jt; tunneb 1970-80ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujude Lennart Meri, Veljo Tormise jt soome-ugri teemadega seotud teoseid.

Eeldused

keskharidus ja huvi teema vastu.

koolitaja kompetentsus

magistri- või doktorikraad; täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, õppejõu antud kirjanduse lugemine, filmide vaatamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Tõnu Seilenthal, Sven-Erik Soosaar, Jaakko Raunamaa

Kursuse hind

149 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.03.2024 12:00-14:30 Sissejuhatus soome-ugri kultuuridesse Keelepuu, soome-ugri keelte sugulus. Sven-Erik Soosaar (EKI) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
01.03.2024 15:00-15:30 Fennougristika olemus, lühike ajalugu, soome-ugri keelte uurimise arenguetapid Eestis, 1970ndate-1980ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujud Lennart Meri jt. Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
01.03.2024 16:00-17:30 Läänemeresoome keeled ja kultuurid. Eesti-Soome keeled kui sugulaskeeled. Kultuurierinevused ja kultuuride sarnasused Jaakko Raunamaa (Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut) Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn