FKC0305/3 - Sissejuhatus audiovisuaalse teose stsenaristikasse

Toimumise aeg

16.04.2024 - 28.05.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 26 tundi)

Sihtgrupp

stsenaristikast huvitatud

Eesmärk

Omandada audiovisuaalse teose dramaturgia algteadmised, tundma õppida nii täispika mängufilmi kui ka seriaali ja dokumentaali stsenaariumi spetsiifikat ja rolli filmitootmisel, mõista stsenaristi rolli audiovisuaalse teose tootmisel.

Sisu

Audiovisuaalse teose stsenaariumi valmimiskäik, ajalugu, formaat (vormistus), terminoloogia, tarkvara ja stiil. Loojutustamise ja audiovisuaalse teose dramaturgia põhialused, ideede genereerimine ja nende oskuslik kommunikeerimine teistele filmitootmise meeskonnaliikmetele. Mängu- ja dokumentaalfilmi ülesehitus, karakterite arendamine filmis ja seriaalis. Draama, stseen, dialoog, lühivormid, esitlusdokumendid. Auroriõigus, rahastamine, koolitused

Õpiväljundid

Teab stsenaariumiarendusprotsessi, tunneb audiovisuaalse draamateose ülesehitust, loob karaktereid, jutustab loo visuaalselt, kirjutab audiovisuaalse teose stsenaariumi ja analüüsib seda, kommunikeerib oma ideid teistele filmitootmise meeskonnaliikmetele (režissöör, produtsent jt).

Eeldused

varasem kogemus pole oluline

õpikeskkond

Õppetööks sobiv klassiruum või Zoomi-keskkond.

koolitaja kompetentsus

Oma valdkonna tunnustatud spetsialist, stsenaristika õppejõud, tegevstsenarist ja toimetaja.

Lõpetamistingimused

Õpe toimub interaktiivsete loengute vormis, kus loengutele vahelduvalt tuleb täita ka koheselt lühiülesandeid ja osaleda aruteludes. Lisaks tuleb esitada iseseisvaid kodutöid ideede väljatöötamisest ja karakterite loomisest lühistsenaariumi kirjutamiseni.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Leana Jalukse, filmikunsti MA, stsenaristika suund

Kursuse hind

390 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

5