Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus
Kursuse kood LTC0129/4
Toimumise aeg 31.10.2020 - 08.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Kõikidele huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes soovivad taotleda võrkpalli abitreeneri (EKR 3) kutsekvalifikatsiooni.
Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu.
Sisu Võrkpalli treeningtunni ülesehitus. Võrkpalli tehnikaelementide õpetamismetoodika. Kehaliste võimete eakohane arendamine. Võrkpalli võistlusmäärused.
Õpiväljundid Omab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja praktilisi oskusi võrkpalli abitreeneri (III tase) eksami sooritamiseks. Omab algteadmisi mängijate funktsioonidest, võrkpalli võistkondade komplekteerimisest nende ettevalmistamisest ja juhendamisest võistlustel. Oskab õpetada erinevaid tehnikaelemente. Oskab arendada võrkpallurite kehalisi võimeid lähtuvalt ealistest iseärasustest.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine õppetegevuses
Õpikeskkond sportmängude saal
Koolitaja kompetentsus Koolitajateks võivad olla 5,6 ja 7 EKR kutsetasemega võrkpallitreenerid, või teised oma valdkonna spetsialistid, soovitavalt magistri- või doktorikraadiga.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 48)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Asko Esna; Marko Mett; Kirsti Pedak; Karl Stamm; Raini Stamm; Meelis Stamm; Peeter Vahtra; Erko Varblane
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, 5296112, raini.stamm@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.10.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 31.10.2020    11:00-19:30     Rä-võimla
 01.11.2020    10:00-18:30     Rä-võimla
 08.11.2020    10:00-18:30     Rä-võimla