Rahvusvahelised suhted ümber maailma
Kursuse kood AYC0204/3
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinn University, Narva mnt 29
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooliõpilased, kes tunnevad huvi riikide omavaheliste suhete vastu, tahavad paremini mõista riikide suhteid rahvusvahelisel tasemel, on valmis iseseisvalt õppima, grupis töötama ning kursuse töös aktiivselt osalema
Eesmärk tutvuda sotsiaalteaduste põhiteemadega ning rahvusvaheliste suhete teoreetilise ja empiirilise poolega, laiendada ka üldisi teadmisi maailmast.
Sisu Nii Euroopa kui ka Euroopavälised teemad. Eesti ja meie naabrid Läänemere ümber. Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek. Maailma julgeolek – riik või organisatsioon? USA, NATO või midagi muud? Aasia mitu palet: Araabia, Kesk-Aasia, Kagu-Aasia. Venemaa tegemised ja olemised
Õpiväljundid tunneb Euroopa ja terve maailma suurimate riikide omavahelisi suhteid; valdab baasteadmisi rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku teooriast ja sotsiaalteadustest üldiselt; on saanud ettevalmistuse õpinguteks riigiteaduste valdkonnas
Eeldused Minimaalne haridustase- omandatud põhiharidus. Vajalik inglise keele oskus (loengutes osalemiseks ja materjalide läbitöötamiseks). Eelteadmisi riigiteadustest ja rahvusvahelistest suhetest ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjal on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus magistri- või doktorikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 25 tundi, iseseisevõpe 27)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiiu Pohl
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Ühiskonnateaduste instituut, Caitlyn Kirna, caitlyn.kirna@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.05.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00-16:15 Introduction to the course and IR. United States. Overview of the course and technical details. International Relations (IR) as an academic discipline. What is IR and what are its main themes? Global order and American hegemony. Benjamin Klasche M-135
 23.02.2019    12:00-16:15 Rising world of Asia: China and India Different processes and countries in Asia. Rise and problems of China India as a future player? Caitlyn Kirna M-135
 16.03.2019    12:00-16:15 Migration and population worries: Central America and Europe Why do people migrate? Which role does globalization play? Basics of the European Migrant Crisis. US-Mexico Border. Benjamin Klasche M-135
 06.04.2019    12:00-16:15 Distant worlds: Africa and Pacific islands What goes on in Africa? Biggest problems of the Pacific islands. Looking at far away and sometimes forgotten parts of the world Caitlyn Kirna M-135
 27.04.2019    12:00-16:15 Russia, Europe and Estonia in the middle Looking at Estonia’s biggest security and cooperation partners and topics. What goes on in Europe? Russia’s influence Caitlyn Kirna M-135