Rakenduspsühholoogia: vaadates tulevikku
Kursuse kood AVC0024/2
Toimumise aeg 30.09.2017 - 02.12.2017
Toimumise koht Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on huvitatud psühholoogiast.
Eesmärk saada vajalikud teadmised algava täiskasvanueluga edukalt toimetulemiseks.
Sisu Teemad käsitlevad konfliktidele lahenduse leidmist, oma tegevuste eesmärgistamist ning karjääriplaneerimist. Lisaks antakse ülevaade noori ohustavatest sõõmishäiretest ning sõltuvustest. Räägitakse ka paarisuhetest ning pereplaneerimisest.
Õpiväljundid mõistab paremini noore inimese väljakutseid ja dilemmasid ning inimese käitumise põhjuseid ja psühholoogilisi tagamaid; on avarama silmaringiga, oskab toime tulla keeruliste valikute ja olukordadega ning eesmärgistada oma tegevusi.
Eeldused Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on huvitatud psühholoogiast.
Lõpetamistingimused Õpilastel on võimalus osaleda loengutes aktiivselt, arutleda erinevatel teemadel, teha rühmatöid ning avaldada oma mõtteid esseevormis. Lisaks teooreetilistele loengutele, tutvustatakse ja kinnistatakse ainet videomaterjalide, kodutööde, rühmatööde ning rollimängudega. Loengutes kohalkäimine on soovituslik. Arvestuse (diplomi) annavad vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd. Tunnistuse kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad psühholoogias või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Rainer Mere
Kadri Pakaste
MIhkel Velström
Kaisa Linnamägi
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Viil, +372 640 9369, teele.viil@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Sille Silluta, sille.silluta@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.09.2017    12:00-15:30 Sõltuvushäired Kadri Pakaste A-121
 14.10.2017    12:00-15:30 Kiusamine ja söömishäired Rainer Mere A-121
 28.10.2017    12:00-15:30 Kiusamine ja söömishäired Rainer Mere A-121
 04.11.2017    12:00-15:30 Karjääri planeerimine ja ajajuhtimine Kaisa Linnamägi A-121
 18.11.2017    12:00-15:30 Antisotsiaalne käitumine Mihkel Velstöm A-121
 25.11.2017    12:00-15:30 Karjääri planeerimine ja ajajuhtimine Kaisa Linnamägi A-121