LTC0214/1 - Muusikateraapia alused

Grupp ei täitunud, kursust ei avatud! Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal), soov kogemuslikult uurida muusikateraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.10.2018

Registreerimise tähtaeg

03.10.2018

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

374 akadeemilist tundi (kontaktõpe 92 tundi, iseseisevõpe 282 tundi)

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal

Eesmärk

kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest eri sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid.

Sisu

Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.

Õpiväljundid

-teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust.

Eeldused

Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit.

koolitaja kompetentsus

Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.

Lõpetamistingimused

Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eve Lukk, Kaia Laurik, Jüri Kriisemann

Kursuse hind

588 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas (3x196€) oktoobris, jaanuaris ja märtsis. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.10.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
06.10.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
09.11.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
10.11.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
30.11.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
01.12.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
01.02.2019 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
02.02.2019 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
01.03.2019 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
02.03.2019 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
12.04.2019 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
13.04.2019 10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414

MOODULID

Muusikateraapia ajalugu ja teooriad

Muusikateraapia omakogemus I

Muusikateraapia meetodid ja tehnikad

Muusikateraapia omakogemus II