Muusikateraapia alused
Kursuse kood LTC0214/1
Toimumise aeg 05.10.2018
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal
Eesmärk kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest eri sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid.
Sisu Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.
Õpiväljundid -teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust.
Eeldused Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit.
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.
Maht 14 EAP (kontaktõpe 92 tundi, iseseisevõpe 282)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Lukk, Kaia Laurik, Jüri Kriisemann
Kursuse hind 588 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas (3x196€) oktoobris, jaanuaris ja märtsis. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.10.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
 06.10.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 09.11.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
 10.11.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 30.11.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 01.12.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 01.02.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
 02.02.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 01.03.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
 02.03.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 12.04.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 13.04.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 
MOODULID
Muusikateraapia ajalugu ja teooriad
Muusikateraapia omakogemus I
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad
Muusikateraapia omakogemus II