Inimene kui bränd
Kursuse kood YKC0011/2
Toimumise aeg 24.01.2017
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum 134 (M-134)
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Kõik huvilised, üliõpilased, õpilased.
Eesmärk teada saada turunduse rollist inimbrändi kujunemisel, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel ja oma oskuste ning teadmiste edukamal “müümisel”.
Sisu Mis on inimese kui brändi tunnused?
Kuidas ennast analüüsida, kes ma olen täna?
Mida peaksin endas muutma, millele tähelepanu pöörama ehitamaks üles oma isiklikku brändi?
Kuidas muuta end väljapaistvamaks isiksusest, kuidas erineda ja silma paista?
Kuidas end paremini müüa?
Õpiväljundid Teab ja tunneb turunduse põhialuseid, oskab analüüsida enda isiksuseomadusi, mõistab inimbrändi olemust ja tunnuseid.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused aktiivne kuulamine
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak.
Koolitaja kompetentsus Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
Maht 3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm, MA
Kursuse hind 24 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 23.01.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.01.2017    14:00-17:00 Inimene kui bränd Kristo Krumm M-134