AYC0329/11 - Kõne ja hääle treening

Koolitusgrupis on osalejate arv piiratud.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

17.04.2024

Registreerimise tähtaeg

12.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackenbergi hotelli Tõllakuur
https://www.google.ee/travel/hotels/enti...

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

inimesed, kelle üheks töövahendiks on hääl

Eesmärk

õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, saada teada võimalikest kõnehälvetest.

Sisu

Kõneaparatuur. Kõneorganite töö ja hääle omadused. Praktilised harjutused esinemispingest vabanemiseks. Kõnehingamise alused, praktilised hingamisharjutused. Resonaatorsüsteem, praktilised hääleharjutused. Hääle hügieen: milliseid jooke ja toitaineid vältida enne esinemist, milliseid vahendeid kasutada häälepaelte töö taastamiseks, nõuandeid hääleaparaadi optimaalseks tööks ja kaitsmiseks lähtuvalt kliima eripärast. Artikulatsiooniaparatuuri olemus, häälikute korrektne moodustamine, praktilised diktsiooniharjutused.


Õpiväljundid

tunnetab oma häält kui instrumenti; omab ülevaadet kõneaparaadi töö iseärasustest.

Eeldused

vajadus õppida paremini tundma oma häält ja vabaneda esinemispingest.

õpikeskkond

Tänapäevane hea ventilatsiooniga suur auditoorium teisaldatavate toolidega. Ruum on piisavalt suur, et õppijad mahuksid tegema ka võimlemisharjutusi.

koolitaja kompetentsus

Pikaaegse kogemusega oma ala ekpert.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, praktilised kõne-, hingamise-, hääle - ja pingemaandamisharjutused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Toomas Lõhmuste, MA

Kursuse hind

144 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15