Filmianalüüs
Kursuse kood FKC0031/6
Toimumise aeg 16.05.2020 - 23.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, Nova
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk arendada filmi lugemise oskust, rikastada sõnavara ja saada vahendeid mängfilmi süvitsi tundmaõppimiseks, tutvuda filmi valmimise aspektidega, mis lõpptulemust mõjutavad.
Sisu Vaadatud täispika mängufilmi analüüs: võrdluseks näiteid teistest filmidest, stsenaariumi uurimine, olulisemate stseenide analüüs kaaderhaaval. Loojutustamine ja dramaturgia: tegelased, eesmärgid ja konfliktid. Sündmused ja süžee. Loo ülesehitus: vaatused, stseenid ja pöördepunktid. Loo aegruum ja maailm. Dialoog ja alltekst. Loo teema ja sõnum.
Visuaalne loojutustamine. Filmi valmimise protsess ja filmilikud väljendusvahendid: režii - töö näitlejaga ja misantseen. Operaatoritöö - plaani suurus, rakurss, valgus, kompositsioon, kaamera liikumine. Kunstnikutöö, montaaž, helikujundus ja muusika.
Žanr ja žanritavad, meeleolu. Vaataja empaatia.
Õpiväljundid tunneb filmi väljendusvahendeid ja dramaturgilisi elemente ning suudab analüüsida nii teose sisu kui mõju.
Eeldused kasuks tuleb inglise keele oskus B2 tasemel.
Lõpetamistingimused Analüüsitava filmi vaatamine, artiklite lugemine.
Õpikeskkond Kõlari ja projektoriga auditoorium
Koolitaja kompetentsus erialane ettevalmistus filmikunsti valdkonnas
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Teet Teinemaa, filmiuuringute teadur, PhD filmiuuringud Warwicki Ülikool, MA filmi-ja kirjandusteadus Yorki Ülikool
Kursuse hind 120 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp