TSC0019/1 - Treenerite IV taseme spordi üldainete teooriakursus

NB! Soodushinnaga koolitusele registreerimine toimub EOK kodulehel http://www.eformular.com/treener2009/tase123.html
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.04.2014 - 04.05.2014

Registreerimise tähtaeg

03.04.2014

Toimumise koht

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Sihtgrupp

Kõikide spordialade treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud Abitreeneri (EKR tase 3) spordi üldainete koolituse ja/või omavad Abitreeneri kutsekvalifikatsiooni.

Eesmärk

Toetada teoreetiliste üldteadmiste omandamist spordiala IV taseme ( nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 8 akadeemilist tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 16 akadeemilist tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 26 akadeemilist tundi

Õpiväljundid

Omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri IV taseme eksami sooritamiseks spordi üldainete osas.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine õppetegevuses

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Meeli Roosalu, Indrek Rannama, Tiiu Olm, Marion Piisang, Kaivo Thomson, Joe Noormets, Marko Udras, Karin Baskin

Kursuse hind

185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.04.2014 13:45-19:00 210
05.04.2014 09:45-19:00 210
06.04.2014 09:45-19:00 210
02.05.2014 13:45-19:00 210
03.05.2014 09:45-19:00 210
04.05.2014 09:45-17:00 210