Beebide ja väikelaste võimlemine
Kursuse kood TSC0056/1
Toimumise aeg 10.10.2015
Toimumise koht Kloostrimetsa tee 29 / Metsavahi tee 24A (sissekäik) (OÜ NABA)
Sihtgrupp Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad, kes näevad algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega
Eesmärk saada ülevaade beebide ja väikelaste võimlemiseerinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Sisu pakkuda osalejatele beebide ja väikelaste võimlemisega soetud teadmisi ja oskusi. Tuua esile võimlemise põhilähtekohad ning teha praktilise tegevusena läbi neil tuginevaid harjutusi, mida vastavalt ealisele arengule, võimekusele ja iseärasustele tuleks sooritada. Pakkuda mõtteid ja ideid laste võimlemistunni planeerimiseks vastavalt ealistele iseärasustele.
Koolitusel läbitavad teemad:
• Beebide ja väikelaste kehalise arengu tasemed
• Beebide ja väikelaste võimlemise alustalad ja ohud
• Baasharjutused erinevas vanuserühmas beebidele ja väikelastele, nende funktsionaalsus
• Ealised arengut toetavate harjutuste seotud ülesehitamine
• Tasakaalustatud emotsionaalse ja füüsilise tegevuse läbiviimine
Õpiväljundid teab, kuidas juhendada beebisid ja väikelapsi võimlemisel, oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab algtõdesid ja oskab planeerida harjutusvara.
Eeldused Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine seminaril
Õpikeskkond suur saal, mis võimaldab liikumist
Koolitaja kompetentsus magistrikraad, erialane töökogemus ja koolitaja kogemus 5 aastat
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Reet Post
Kursuse hind 59 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja praktilist näidistundi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (8 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.10.2015