Stsenaariumitoimetaja
Kursuse kood FKC0091/1
Toimumise aeg 17.04.2020 - 06.05.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp filmistsenaristid
Eesmärk saada ülevaade stsenaariumitoimetaja tööst ja stsenaariumi tagasisidestamise eri viisidest.
Sisu Stsenaariumitoimetaja töö ning sellega lähedalt seotud ametid. Stsenaariumi toimetamise etapid ja erinevad stsenaariumi tagasisidestamise viisid
Õpiväljundid tunneb stsenaariumitoimetaja töö põhialuseid ja oskab stsenaariumi tagasisidestada eri viisidel.
Eeldused kuulumine sihtrühma, lühifilmistsenaariumi (kuni 25 lk) olemasolu
Lõpetamistingimused Töötubades tehakse harjutusi ja rühmatööd. Iseseisev töö: lühimängufilmi stsenaariumi toimetamine
Õpikeskkond Ekraani ja kõlaritega auditoorium
Koolitaja kompetentsus valdkonna tunnustatud ekspert
Maht 8 EAP (kontaktõpe 72 tundi, iseseisevõpe 136)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Agnieszka Kruk Inez, stsenarist, toimetaja ja õppejõud
Eric Collins, stsenarist, toimetaja ja õppejõud
Tiina Lokk, stsenaariumitoimetaja ja õppejõud
Kursuse hind 930 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse maksumust on võimalik tasuda kahes osas
Minimaalne osalejate arv 3
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp