HKC0168/4 - Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Kursusele registreerides väljastatakse teile arve ning peale arve tasumist edastame teile juurdepääsu võtme Moodle keskkonnas koolitusele registreerimiseks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2023 - 21.03.2023

Registreerimise tähtaeg

20.03.2023

Toimumise koht

Moodle õpikeskkond

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 20 tundi)

Sihtgrupp

Eesti Autokoolide Liidu liikmed

Eesmärk

Omandada oskused vajalike programmide ja meetodite kasutamiseks mootorsõidukijuhi õppes õppematerjalide koostamisel.

Sisu

Mis on õppematerjal? Millist õppematerjali võib õppetöös vaja minna? Kuidas luua õppematerjali ja seda vormindada? Praktilised näpunäited ja soovitused lihtsamate programmide kasutamiseks õppematerjalide loomisel. Kuidas „copy paste“ põlvkond materjalist aru saab? Kuidas viie-sekundilisest videost saab teha ühe õppetunni?

Õpiväljundid

valmistab tunni läbiviimiseks vajalikke õppematerjale; kasutab vajalikku tarkvara; oskab kavandada ja läbi viia õppetundi.

Eeldused

Arvuti kasutamise oskused e-õppes osalemiseks. Koolitusel vajalike programmide kasutamise kohta antakse informatsioon enne koolitust.

õpikeskkond

Tagatud on nüüdisaegsed õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi. Kursus toimub nii Moodle e-õpikeskkonnas kui ka seminaripäeval kontaktõppes.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad Teenuste disainis ja juhtimises. Täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 7 aastat.

Lõpetamistingimused

Seminar, praktikum, iseseisev töö. Õpe toimub hübriidõppena: e-õpikeskkond kombineerituna seminar õppepäevaga, õppematerjalid ja iseseisvad tööd esitatakse Moodle keskkonnas. Iseseisev töö: õppija valmistab ühel riikliku õppekava teemal õppematerjali, tuginedes mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimustele ja korrale ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavale.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa

Kursuse hind

96 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1