TSC0016/5 - Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

24.09.2016

Registreerimise tähtaeg

22.09.2016

Toimumise koht

Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 8, Rocca al Mare Kool

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad ja treenerid ning teemast huvitatud, kes tegelevad aktiivselt laste/ noorte kehalise kasvatuse ning liikumisõpetusega. Huvilised, kes näevad ujumise algõpetuse alaste teadmiste täiendamises oma erialast arenguvõimalust.

Eesmärk

saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetusest koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid eelkooliealiste laste ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse metoodika – veega harjumine, välja-vette hingamine, libisemise asend, jalgade töö ja sukeldumine. Ideid ujumistunni läbiviimisel vees kasutatavatest harjutustest ja mängudest. Läbitakse näidistund ujulas.

Õpiväljundid

teab ja oskab eelkooliealiste laste ujumise algõppe põhialuseid (vette-välja hingamine, keha asendid vees, libisemine), omab praktilist mängulist harjutusvara.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Ingrid Tullus

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab koolitusmaterjale,praktilist tegevust ujulas ja kohvipause. Koolituse sisust lähtuvalt palun kaasa võtta vajalik varustus praktiliseks tunniks basseinis viibimiseks.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.09.2016 10:00-15:00 loeng-seminar ujumise vajalikkus, ujumise õpetamine läbi mänguliste meetodite, praktiline tund ujulas. Ingrid Tullus - 12 aastat töötanud Rocca al Mare Koolis ujumiseõpetajana, eelkooli laste ujumise juhendajana.