Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel
Kursuse kood LTC0242/1
Toimumise aeg 24.01.2019 - 22.02.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, tugiisikud
Eesmärk saada ülevaade laste joonistamisoskuse arengulisest kujunemisest, seda toetavatest ja piiravatest teguritest; joonistuste kasutamisest lastega kontakti loomise ja suhtluse hõlbustajana; ülevaade ja kogemus joonistamisel põhinevatest tehnikatest, mis võimaldavad lastega töötavatel spetsialistidel hõlpsamini lastega kontakti saavutada ja lastel oma mõtteid, tundeid ja kogemusi väljendada; praktilised oskused joonistamistehnikate kasutamiseks (kuidas toetada last pildi abil oma loo jutustamiseks, instruktsioonide andmine).
Sisu Laste joonistamisoskuse areng ja kujunemine, seda toetavatest ja piiravatest tegurid, joonistus kui võimalus kontakti loomisel ja suhtluse hõlbustamisel.
Enamkasutatavad joonistamistehnikad: mis aitavad nähtavaks muuta lapse suhtumise iseendasse; mis aitavad nähtavaks muuta lapse tajumuse talle lähedastest suhete; mis aitavad lapsel sõnastada oma mõtted ja tunded; mille abil on võimalik kaardistada lapse muresid ja/või traumaatilisi kogemusi.
Õpiväljundid teab laste joonistamisoskuse arengulisest kujunemisest, seda toetavatest ja piiravatest teguritest ning joonistuste võimalustest kontakti loomise ja suhtluse hõlbustajana;
on saanud erialakirjandusele põhineva ülevaate enamkasutatavatest joonistamistehnikatest, mida kasutatakse lastega kontakti loomisel ja suhtlemisel ja/või abistamistöö eesmärgist lähtuva intervjuu läbiviimisel;
oskab kasutada (enda poolt valitud) kolme joonistamistehnikat eetiliselt ja lapse arengut ning eripärasid arvestavalt ning reflekteerida omakogemust joonistamistehnikate praktilisest kasutamisest.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Lisaks kontaktõppes osalemisele tuleb iseseiseva praktilise tööna kasutada kolme joonistamistehnikat, igat 5 lapsega ja kõike dokumenteerida. Praktilist tööd reflekteeritakse õppegrupis.
Õpikeskkond Koolitus toimub TLÜ Räägu õppehoones (Räägu 49), kus on vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatud ruumid.
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik, MSc, on pere- ja kunstiterapeut, Circle of Security vanema koolitusprogrammi koolitaja ja Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektor ja õppesuperviisor.
Laste intervjueerimisel ja kunstipõhisel hindamisel kasutatavad erinevad hindamismeetodid ja tehnikad on üks huvipakkuvatest valdkondadest, millega Marika on tegelenud alates 2007. aastast.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik, MSc
Kursuse hind 140 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 22.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.01.2019    10:00-17:15 Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel Marika Ratnik Rä49-310
 01.02.2019    10:00-17:15 Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel Marika Ratnik Rä49-311
 22.02.2019    10:00-13:15 Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel Marika Ratnik Rä49-310