Praktika tantsu- ja liikumisteraapias ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0065/2
Toimumise aeg 03.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Eesmärk saada võimalus tantsu- ja liikumisteraapia teadmiste ja oskuste juhendatud rakendamiseks.
Sisu Iseseisev praktiline töö: 40 akadeemilist tundi klienditööd; tantsu- ja liikumisteraapial põhinevate harjutuste planeerimine, läbiviimine, dokumenteerimine, kirjalik analüüs praktika sihtrühmast lähtuvalt. Praktika aruande koostamine ja esitlus rühmas (praktika kaitsmine).
Iseseisva töö juhendamine toimub rühmasupervisioonides (20 akadeemilist tundi).
Õpiväljundid - on saanud tervise edendamiseks loominguliste läbiviimise praktilise kogemuse;
- oskab kasutada supervisiooni oma teadmiste ja oskuste arendamiseks;
- oskab dokumenteerida ja struktureeritult esitada klienditööd;
- suudab hinnata loominguliste tegevuste rakendamise tulemust ning kriitiliselt analüüsida oma tegevust terapeutilisest aspektist.
Eeldused huvi tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soov jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Lõpetamistingimused Iseseisev praktiline töö: 40 akadeemilist tundi klienditööd; tantsu- ja liikumisteraapial põhinevate harjutuste planeerimine, läbiviimine, dokumenteerimine, kirjalik analüüs praktika sihtrühmast lähtuvalt. Praktika aruande koostamine ja esitlus rühmas (praktika kaitsmine).
Iseseisva töö juhendamine toimub rühmasupervisioonides (20 akadeemilist tundi).
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur; MSc
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.02.2018    10:00-13:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 02.03.2018    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 07.04.2018    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 05.05.2018    10:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä49- 317