Praktika tantsu- ja liikumisteraapias ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0065/2
Toimumise aeg 03.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Eesmärk saada võimalus tantsu- ja liikumisteraapia teadmiste ja oskuste juhendatud rakendamiseks.
Sisu Iseseisev praktiline töö: 40 akadeemilist tundi klienditööd; tantsu- ja liikumisteraapial põhinevate harjutuste planeerimine, läbiviimine, dokumenteerimine, kirjalik analüüs praktika sihtrühmast lähtuvalt. Praktika aruande koostamine ja esitlus rühmas (praktika kaitsmine).
Iseseisva töö juhendamine toimub rühmasupervisioonides (20 akadeemilist tundi).
Õpiväljundid - on saanud tervise edendamiseks loominguliste läbiviimise praktilise kogemuse;
- oskab kasutada supervisiooni oma teadmiste ja oskuste arendamiseks;
- oskab dokumenteerida ja struktureeritult esitada klienditööd;
- suudab hinnata loominguliste tegevuste rakendamise tulemust ning kriitiliselt analüüsida oma tegevust terapeutilisest aspektist.
Eeldused huvi tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soov jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Lõpetamistingimused Iseseisev praktiline töö: 40 akadeemilist tundi klienditööd; tantsu- ja liikumisteraapial põhinevate harjutuste planeerimine, läbiviimine, dokumenteerimine, kirjalik analüüs praktika sihtrühmast lähtuvalt. Praktika aruande koostamine ja esitlus rühmas (praktika kaitsmine).
Iseseisva töö juhendamine toimub rühmasupervisioonides (20 akadeemilist tundi).
Õpikeskkond 20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur; MSc
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.02.2018    10:00-13:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 02.03.2018    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 07.04.2018    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
 05.05.2018    10:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä49- 317