HKC0208/1 - BE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

30.05.2023 - 12.06.2023

Registreerimise tähtaeg

29.05.2023

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 44 tundi, iseseisevõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

BE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotleja

Eesmärk

Kujundada BE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.

Sisu

Nõuded mitmesuguste veoste veole. Nõuded veose paigutamisele ja kinnitamisele. Veose paigutuse mõju BE-kategooria autorongi sõiduomadustele. Tuule mõju teelpüsivusele. Pidurite ja aeglustite tööpõhimõtted ning tava- ja eriolukordades kasutamine. Manööverdamisel BE-kategooria autorongi ja veose iseärasusest tekkida võivad ohud. Ekstreemsetes liiklusolukordades tekkida võivad ohud. Erinevate haagisetüüpide tundmine. Õppematerjalide koostamine kategooria nõuetest lähtuvalt. Sõidueksami harjutuse läbiviimine.

Õpiväljundid

Teab, milliste õigusaktidega reguleeritakse BE-kategooria juhi koolitamist; teab, oskab ette valmistada BE-kategooria mootorsõidukijuhi õppetunde; viib läbi BE-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpet; oskab õpetada BE-kategooria autorongi sõidutehnilisi omadusi ning õigeid juhtimisvõtteid.

Eeldused

Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).

koolitaja kompetentsus

kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus

Lõpetamistingimused

Loeng, praktikum, praktika, iseseisev töö. Õppija valmistab ette ja viib praktika raames läbi sõidutunni, milles demonstreerib eksamiharjutuse läbiviimist. Tund video salvestatakse (salvestamiseks sobib ka pardakaamera, GoPro jms) ja link salvestuste asukohaga esitatakse õppejõule.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Silver Varendi

Kursuse hind

398 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
30.05.2023 10:00-17:00 Teooria Selgumisel
31.05.2023 10:00-17:00 Teooria Selgumisel
01.06.2023 10:00-17:00 Teooria Selgumisel
06.06.2023 10:00-17:00 Sõidu praktika Haapsalu lennuväli
07.06.2023 10:00-17:00 Sõidu praktika Haapsalu lennuväli
12.06.2023 10:00-13:15 Komisjon Selgumisel