LTC0193/2 - Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.03.2019 - 29.03.2019

Registreerimise tähtaeg

27.03.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid.

Eesmärk

saada uusi ideid liikumistunni sisustamiseks oma keharaskusega treenimisel ning noorte motiveerimisel läbi huvitavate ringtreeningute ja mängude.

Sisu

Koolides on efektiivse kehalise kasvatuse tunni läbiviimine ja noorte sportliku eluviisi propageerimine muutumas üha keerulisemaks. Ühest küljest on piiravaks teguriks ajapuudus, vahendid ning teisalt noorte motiveeritus, tahe ja suhtumine enda füüsilisse arengusse. Kas on võimalik 45 minuti jooksul motiveerida noori piiratud aja raames tegelema oma keha arendamisega ning kuidas seda teha? – selles üritame praktilist laadi koolituse käigus vastuse saada.
Viia läbi noorsportlastega 2x45 minutit kestev kehalise kasvatuse tund praktilise tööna gruppides ning sellele järgnevalt viia läbi tunnisisu analüüs.

Õpiväljundid

teab uusi ideid kehalise kasvatuse tunni optimeerimiseks ning noorte motiveerimiseks.

Eeldused

Töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Kert Martma

Lõpetamistingimused

Kursus koosneb kahest osast – teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilises osa eesmärgiks on anda uusi ideid ja mõtteid kooli kehalise kasvatuse tundide sisustamisel läbi üldfüüsilist vormi arendavate treeningute, ringtreeningute ning motiveerivate mängude abil. Praktilises osas tuleb koolitusel osalejatel viia läbi koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 2x45 min kestev kehalise kasvatuse tund Tallinna Ülikooli spordi saalis. Koolitusel osalejad jagatakse neljastesse gruppidesse ning igale grupile antakse juhendada/õpetada üks noor. 90 minuti jooksul tuleb viia läbi kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund ning selle käigus üritada tuvastada noore õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed. Järgnevas teoreetilises osas toimub tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitatakse tema hetke füüsilist vormi ning analüüsitakse läbi tunni sammud ja põhjendatakse tunnielementide valikut. Kokkuvõttes teeb iga grupp lühikese ettekande läbiviidud tunnist ja selle analüüsist, mis arutatakse koos koolitajaga põhjalikult läbi.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kert Martma (PhD) töötab lisaks Tallinna Ülikoolile ka noorte jalgrattasportlaste treenerina (EKR 7 – meistertreener) ning kuulub Eesti Jalgratturite Liidu treenerite kutsekomisjoni. Kert Martma on läbiviinud mitmeid spordialaseid koolitusi nii erialatreeneritele kui üldisemale publikule. Lisaks omab koolitaja alaliidu tegevsportlase M-Eliit litsentsi võisteldes tulemussportlasena Eestis.

Kursuse hind

160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat mõlemal koolituspäeval,TLÜ tunnistust 26 akadeemilise tunni mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6301751, katrin.soidta-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.03.2019 10:00-12:30 Seminar
28.03.2019 12:30-13:00 Lõunapaus
28.03.2019 13:00-15:00 Seminar
28.03.2019 15:00-15:15 Kohvipaus
28.03.2019 15:15-17:00 Seminar
29.03.2019 10:00-12:30 Seminar
29.03.2019 12:30-13:00 Lõunapaus
29.03.2019 13:00-15:00 Seminar
29.03.2019 15:00-15:15 Kohvipaus
29.03.2019 15:15-17:00 Seminar