Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis
Kursuse kood LTC0193/2
Toimumise aeg 28.03.2019 - 29.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid.
Eesmärk saada uusi ideid liikumistunni sisustamiseks oma keharaskusega treenimisel ning noorte motiveerimisel läbi huvitavate ringtreeningute ja mängude.
Sisu Koolides on efektiivse kehalise kasvatuse tunni läbiviimine ja noorte sportliku eluviisi propageerimine muutumas üha keerulisemaks. Ühest küljest on piiravaks teguriks ajapuudus, vahendid ning teisalt noorte motiveeritus, tahe ja suhtumine enda füüsilisse arengusse. Kas on võimalik 45 minuti jooksul motiveerida noori piiratud aja raames tegelema oma keha arendamisega ning kuidas seda teha? – selles üritame praktilist laadi koolituse käigus vastuse saada.
Viia läbi noorsportlastega 2x45 minutit kestev kehalise kasvatuse tund praktilise tööna gruppides ning sellele järgnevalt viia läbi tunnisisu analüüs.
Õpiväljundid teab uusi ideid kehalise kasvatuse tunni optimeerimiseks ning noorte motiveerimiseks.
Eeldused Töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Kursus koosneb kahest osast – teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilises osa eesmärgiks on anda uusi ideid ja mõtteid kooli kehalise kasvatuse tundide sisustamisel läbi üldfüüsilist vormi arendavate treeningute, ringtreeningute ning motiveerivate mängude abil. Praktilises osas tuleb koolitusel osalejatel viia läbi koolitaja poolt kohale organiseeritud noortega 2x45 min kestev kehalise kasvatuse tund Tallinna Ülikooli spordi saalis. Koolitusel osalejad jagatakse neljastesse gruppidesse ning igale grupile antakse juhendada/õpetada üks noor. 90 minuti jooksul tuleb viia läbi kõiki komponente sisaldav kehalise kasvatuse tund ning selle käigus üritada tuvastada noore õpilase füüsilise vormi tugevad ja nõrga küljed. Järgnevas teoreetilises osas toimub tunni analüüs, mis sisaldab vestlust juhendatud õpilasega, kus talle selgitatakse tema hetke füüsilist vormi ning analüüsitakse läbi tunni sammud ja põhjendatakse tunnielementide valikut. Kokkuvõttes teeb iga grupp lühikese ettekande läbiviidud tunnist ja selle analüüsist, mis arutatakse koos koolitajaga põhjalikult läbi.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Kert Martma
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kert Martma (PhD) töötab lisaks Tallinna Ülikoolile ka noorte jalgrattasportlaste treenerina (EKR 7 – meistertreener) ning kuulub Eesti Jalgratturite Liidu treenerite kutsekomisjoni. Kert Martma on läbiviinud mitmeid spordialaseid koolitusi nii erialatreeneritele kui üldisemale publikule. Lisaks omab koolitaja alaliidu tegevsportlase M-Eliit litsentsi võisteldes tulemussportlasena Eestis.
Kursuse hind 160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat mõlemal koolituspäeval,TLÜ tunnistust 26 akadeemilise tunni mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6301751, katrin.soidta-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 27.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.03.2019    10:00-12:30 Seminar    
 28.03.2019    12:30-13:00 Lõunapaus    
 28.03.2019    13:00-15:00 Seminar    
 28.03.2019    15:00-15:15 Kohvipaus    
 28.03.2019    15:15-17:00 Seminar    
 29.03.2019    10:00-12:30 Seminar    
 29.03.2019    12:30-13:00 Lõunapaus    
 29.03.2019    13:00-15:00 Seminar    
 29.03.2019    15:00-15:15 Kohvipaus    
 29.03.2019    15:15-17:00 Seminar