Muusikateraapia alused
Kursuse kood LTC0214/2
Toimumise aeg 25.01.2019 - 01.06.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal
Eesmärk kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest eri sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid.
Sisu Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.
Õpiväljundid -teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust.
Eeldused Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit.
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega.
Maht 14 EAP (kontaktõpe 92 tundi, iseseisevõpe 282)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Lukk, Kaia Laurik, Jüri Kriisemann
Kursuse hind 588 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas (3x196€) jaanuaris, märtsis ja maikuus. Palume oma soovist koolitusele registreerudes kindlasti teada anda märkuste lahtris.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 23.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.01.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
 26.01.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 15.02.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus I Kaia Laurik Rä49-414
 16.02.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 08.03.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Eve Lukk Rä49-414
 09.03.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 05.04.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
 06.04.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 03.05.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemus II Jüri Kriisemann Rä49-414
 04.05.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 31.05.2019    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 01.06.2019    10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Eve Lukk Rä49-414
 
MOODULID
Muusikateraapia omakogemus I
Muusikateraapia ajalugu ja teooriad
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad
Muusikateraapia omakogemus II