TSC0055/1 - Arendame arukaid sportlasi: kuidas panna sportlasi iseseisvalt mõtlema ja treeningust maksimumi saama?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.11.2015

Registreerimise tähtaeg

11.11.2015

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Iga treener sooviks, et tema sportlased oskaksid iseseisvalt ja tõhusalt tegutseda nii trennis kui ka võistlustel. Kuidas seda saavutada? Arendades enda sportlastes keskendumise ja soorituse analüüsimise oskuseid. Keskendumine ja tähelepanu stiilid. Kuidas kasutada eesmärkide seadmist. Võistluseelne ja –järgset analüüs.
Tähelepanu stiilid ja keskendumispunktid. Eesmärkide seadmine. Soorituse analüüs

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristel Kiens; Snezana Stoljarova

Kursuse hind

39 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.11.2015 10:00-11:30 seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
12.11.2015 11:30-11:50 kohvipaus
12.11.2015 11:50-13:20 seminar