Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust
Kursuse kood LTC0024/5
Toimumise aeg 02.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Võistluspinge ja selle võimalikest mõjudest sportlaste sooritusele ning tegutsemisele; tehnikad, kuidas soodustada sportlaste tähelepanu suunamist soorituse seisukohast kasulikule. Võistlusanalüüsi, mis aitab võistluskogemust edasiseks arenguks kasutada. Treeneri roll ja mõju sportlase võistluspäeval.
• Võistluspinge mõju tegutsemisele ning keskendumisele.
• Keskendumine võistlustel: tähelepanu suunamise tehnikad.
• Võistlusjärgne analüüs.
• Treeneri roll ja mõju võistlustel.
Õpiväljundid oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel või võistlustel osalemiseks.
Eeldused Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded. Koolitusel räägime võistluspingest ja selle võimalikest mõjudest sportlaste sooritusele ning tegutsemisele, arutleme erinevate tehnikate üle, kuidas soodustada sportlaste tähelepanu suunamist soorituse seisukohast kasulikule ning käsitleme võistlusanalüüsi, mis aitab võistluskogemust edasiseks arenguks kasutada. Viimaks rääkime ka treeneri rollist ja mõjust sportlase võistluspäeval.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.
Koolitaja kompetentsus Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.11.2018    10:00-12:00 Seminar    
 02.11.2018    12:00-12:20 Kohvipaus    
 02.11.2018    12:20-14:00 Seminar