Loovusõpetus
Kursuse kood KUC0040/1
Toimumise aeg 05.09.2014 - 22.05.2015
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised
Eesmärk mõista loovuse käitlusi ja loovuse avaldumist mõjutavaid isiksuslikke ja keskkonna tegureid nii indiviidi kui grupi tasandil;
omandada loovuse arendamist toetavaid tehnikaid erinevates eluvaldkondades;
mõista looduskeskkonda kui loova eneseteostuse algallikat.
Sisu Loovusõpetuse alused. Loova mõtlemise tehnikad. Loovust arendavad rühmatöö. Loovust arendavad kunstide põhised tehnikad. Loodus kujutluse ja taju mõjutajana.
Õpiväljundid - Mõistab loovuse käitlusi ja loovuse avaldumist mõjutavaid isiksuslikke ja keskkonna tegureid nii indiviidi kui grupi tasandil;
- oskab rakendada loovuse arendamist toetavaid tehnikaid erinevates eluvaldkondades;
- oskab mõtestada loodust loova eneseteostuse ja uue loomise ressursina.
Lõpetamistingimused Õppeöö toimub kaugõppes loengute, seminaride, rühmatöö ja iseseisva töö vormis.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 156 tundi, iseseisevõpe 468)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eda Heinla, Stanislav Nemeržitski, Mai Sein-Garcia, Kaia Laurik-Sarapson, Ivar Vinkel
Kursuse hind 840 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Kunstide Instituut, Merle Põld, 56564878, merle.pold@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.09.2014
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.09.2014    10:00-17:15 Loova mõtlemise tehnikad E.Heinla 311
 20.09.2014    10:00-17:15 Loovust arendavad rühmatöö tehnikad S.Nemeržitski 311
 10.10.2014    10:00-13:15 Loova mõtlemise tehnikad E.Heinla 311
 10.10.2014    14:00-17:15 Loovust arendavad rühmatöö tehnikad S.Nemeržitski 311
 11.10.2014    10:00-13:15 Loova mõtlemise tehnikad E.Heinla 311
 11.10.2014    14:00-17:15 Loovust arendavad rühmatöö tehnikad S.Nemeržitski 311
 17.10.2014    10:00-13:15 Loova mõtlemise tehnikad E.Heinla 311
 17.10.2014    14:00-17:15 Loovust arendavad rühmatöö tehnikad S.Nemeržitski 311
 18.10.2014    10:00-13:15 Loova mõtlemise tehnikad E.Heinla 311
 18.10.2014    14:00-17:15 Loovust arendavad rühmatöö tehnikad S.Nemeržitski 311
 14.11.2014    10:00-17:15 Loovust arendavad kunstide põhised tehnikad M.Sein-Garcia 311
 15.11.2014    10:00-17:15 Loovust arendavad kunstide põhised tehnikad M.Sein-Garcia 311
 05.12.2014    10:00-17:15 Loovust arendavad kunstide põhised tehnikad K.Laurik-Sarapson 311
 06.12.2014    10:00-17:15 Loovust arendavad kunstide põhised tehnikad K.Laurik-Sarapson 311
 30.01.2015    10:00-13:15 Loovusõpetuse alused Eda Heinla 311
 30.01.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Ivar Vinkel 311
 31.01.2015    10:00-13:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Ivar Vinkel 311
 31.01.2015    14:15-17:30 Loovusõpetuse alused Eda Heinla 311
 20.02.2015    10:00-13:15 Loovusõpetuse alused Liina Kolk 311
 20.02.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Ivar Vinkel 311
 21.02.2015    10:00-13:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Ivar Vinkel 311
 21.02.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana JÄI ÄRA! Rein Maran 311
 13.03.2015    10:00-13:15 Loovusõpetuse alused Eda Heinla 311
 13.03.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Rein Maran 311
 14.03.2015    10:00-13:15 Loovusõpetuse alused Eda Heinla 311
 14.03.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Rein Maran 311
 28.03.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Rein Maran 311
 11.04.2015    10:00-13:15 Loovusõpetuse alused (Eksam algusega kl 12:00) Eda Heinla 311
 11.04.2015    14:00-17:15 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana Rein Maran 311
 22.05.2015    14:00-15:30 Loodus kujutluse ja taju mõjutajana (iseseisvate tööde esitlus ja arutelu) I.Vinkel, R.Maran 311
 
MOODULID
Loodus kujutluse ja taju mõjutajana
Loovusõpetuse alused