Praktiline kunstiteraapia
Kursuse kood LTC0250/2
Toimumise aeg 05.08.2020 - 07.08.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp praktikud, kes töötavad laste või täiskasvanutega ((kooli)psühholoogid, (kunsti)õpetajad, koolitajad, nõustajad, sotsiaaltöötajad jt), kunstiteraapia magistriõppesse kandideerijad
Eesmärk saada sissejuhatav ülevaade kunstiteraapia teooriatest, meetoditest ja kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest.
Sisu Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia meetodite ja materjalide tundmaõppimisele. Mis on kunstiteraapia? Kuidas kunstiterapeudid töötavad? Kogemuslik õpe: kunstiteraaapias kasutatavate materjalide proovimine. Kunstiteraapia meetodid omakogemuse ja analüüsi kaudu. Reaalsete klientide kunstitööd õppevideotes ja juhtumianalüüsid õppejõu praktikast.
Õpiväljundid teab peamisi kunstiteraapia teoreetilisi lähenemisest ja on saanud praktilise kogemuse kunstiteraapia meetodite ja materjalide kasutamisest.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus rajaneb kogemuslikul õppel: proovitakse erinevaid materjale, mida kunstiterapeudid kasutavad, ning omakogemuse ning analüüsi kaudu õpitakse tundma kunstiteraapia meetodeid. Tutvutakse reaalsete klientide kunstitöödega läbi õppevideote ja juhtumianalüüside õppejõu praktikast. Tehakse praktilisi harjutusi, ning osalejad saavad kasutada omakogemust isiklikuks ning professionaalseks arenguks. Õpitakse tundma erinevaid kunstiteraapias kasutatavaid materjale.
Osalemine kontaktõppes (80%): aktiivne osalemine seminarides ning avatud stuudio grupitöös. Koolituse käigus toimunud protsessi ja tööde esitlemine grupile. Koolitus lõpeb kokkuvõttega, mille käigus õppijad esitlevad vabas vormis oma koolituse käigus valminud töid, ning mõtestavad oma õppeprotsessi. Kirjanduse läbitöötamine
Õpikeskkond Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis
Koolitaja kompetentsus Victoria Scotti (PhD) on kunstiterapeut kes on omandanud doktorikraadi kunstiteraapias Drexel University’s USAs ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'is. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejõuna tegev Tallinna Ülikoolis alates 2006. aastast.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Victoria Scotti, PhD
Kursuse hind 200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.07.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.08.2020    09:30-17:00 1- Tutvustus olulise eseme kaudu Kunstiteraapia definitsioonid. Praktiline harjutus: Kes on kunstiterapeut ? Sekkumise tasandid kunstiteraapias Kuidas võib olla kunstiteraapiast abi? Praktiline harjutus (hingeloomad ja grupiharjutus) 2- • Erinevused: kunstiteraapia vs kunstiõpetus , kunstiteraapia vs käsitöö Produkt vs protsess Esteetika kunstiteraapias • Praktiline harjutus: mahutid Victoria Scotti Rä-317
 06.08.2020    09:30-17:00 1- Kunstiteraapia kasutusala ja sihtrühmad, klientide tööde esitlus. Kunst kui teraapia vs kunst-psühhoteraapia (õppevideo avatud stuudio ja õppevideo psühhoteraapia (söömishäired) Psühhoteraapia suunad kunstiteraapia kontekstis, lühiülevaade psühhodünaamilisest, käitumis- kognitiivsest, humanistlikust ja eklektilisest suunast. Praktiline harjutus: emotsioonipilt (õlipastellid, tempera) Praktiline harjutus: vabastav maalimine (tindid) 2- • Ülevaade kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest. Struktureeritud ja mittestruktureeritud materjalid. Erinevate materjalide kasutamine erinevate klientidega. Praktiline harjutus: masked Victoria Scotti Rä-317
 07.08.2020    09:30-17:00 1- Positiivse kogemuse pakkumine Sessiooni ülesehitus, turvaline ruum, ülesanne vs vaba valik. Vastused osalejate spetsiifilistele küsimustele. Praktliine harjutus : helmelugu 2- Kunstiteraapia meetodite kasutamine lõpetamisprotsessis, analüüs. Praktiline harjutus : lõpetamine Victoria Scotti Rä-317
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp