IKC0121/1 - Digivahendid õppejõu töös

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

25.09.2019

Registreerimise tähtaeg

25.09.2019

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallina Ülikooli Terra hoone ruum T-415

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgkoolis õpetavad õppejõud

Eesmärk

Tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada.

Sisu

Õppimist toetavad (koostöö, ühistegevused, suhtlemine, loovtegevused) digivahendid.
Eesmärgipärane digivahendite rakendamine õppetöös, sh materjalide koondamine ja jagamine, suhtluse haldamine, hindamine.
Digivahendite katsetamine õppetegevuses.

Õpiväljundid

- teab õppimist toetavaid digivõimalusi;
- tunneb digivahendite võimalusi ja kitsaskohti;
- oskab valida ja rakendada õppetööks sobilikke digivahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalus kontaktõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Veronika Tuul

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8