AYC0280/1 - Ettevõtlikkust toetavad õpetamismeetodid koolis õpetavale mentorile – kuidas muuta tund õpilastele huvitavaks?

Koolitus toimub ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe programmi raames ja selle läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Toimumise aeg

12.11.2019 - 19.11.2019

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 29; Uus-Sadama 5, Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 18 tundi)

Sihtgrupp

Mentorid, kes annavad koolides erinevate haridustasemete lõikes ettevõtlikkust toetavaid aineid või külalistunde ning on huvitatud oma pedagoogiliste teadmiste ja oskuste täiendamisest, ettevõtlikkust toetava õpetamismetoodika omandamisest.

Eesmärk

saada ülevaade ettevõtlikkust toetavatest õpetamismeetoditest ja osata neid rakendada.

Sisu

Õppija ja õpetaja roll õppeprotsessis. Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted. Tunni eesmärgistamine ja õpiväljundite sõnastamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine ja tunni ülesehituse põhimõtted. Õppe eesmärgid ja väljundid. Teemakäsitlus vastavalt õpilaste vanusele ja kooli võimalustele. Tunnikava koostamise põhimõtted. Aktiivõppemeetodid majandustunnis. Praktilised näited. Ühe meetodi rakendamine ja tulemuslikkuse hindamine.

Õpiväljundid

teab, millised õpetamismeetodeid eesmärgist lähtuvalt kasutada; sõnastab õppijakeskseid ja mõõdetavaid õpiväljundeid;
kavandab õpet arvestades nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja koolikorralduslikke tingimusi.

Eeldused

Huvi ettevõtlusõppe toetamise ja külalistundide läbiviimise vastu koolides.

õpikeskkond

Kontaktpäevad toimuvad Tallinna Ülikooli auditooriumis A046 ja M-648, kus on olemas lauad, toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist.

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng ja arutelu, praktilised harjutused meeskonnatööna, visualiseerimine.
Praktiline töö 1: Õppijakesksete õpiväljundite sõnastamine.
Praktiline töö 2: Kaasaegseid õpetamismeetodeid rakendava tunnikava koostamine
Kontaktpäevade vahelisel perioodil teevad õppijad individuaalsed kodutööd.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Merlin Linde, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse arendaja
Kadi Georg, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ülddidaktika külalislektor
Liisi Kirch, Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator
Elbe Metsatalu, majandusõpetaja, Junior Achievement Eesti programmijuht

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.11.2019 13:30-14:00 Kogunemine ja registreerimine Astra maja, Narva mnt 29, auditoorium A046
12.11.2019 14:00-15:30 Õppija ja õpetaja roll õppeprotsessis. Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted. Tunni eesmärgistamine ja õpiväljundite sõnastamine. Merlin Linde, Kadi Georg
12.11.2019 15:30-15:45 Kohvipaus
12.11.2019 15:45-17:15 Õpiväljundite saavutamise hindamine ja tunni ülesehituse põhimõtted. Merlin Linde, Kadi Georg
19.11.2019 13:00-13:30 Kogunemine ja registreerimine Mare maja, Uus-Sadama 5, auditoorium M-648
19.11.2019 13:30-15:00 Õppe eesmärgid ja väljundid. Teemakäsitlus vastavalt õpilaste vanusele ja kooli võimalustele. Eakohane tunnikava. Elbe Metsatalu, Liisi Kirch
19.11.2019 15:00-15:15 Kohvipaus
19.11.2019 15:15-16:45 Aktiivõppemeetodid majandustunnis. Praktilised näited. Ühe meetodi rakendamine ja tulemuslikkuse hindamine. Elbe Metsatalu, Liisi Kirch