Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad
Kursuse kood TSC0059/1
Toimumise aeg 23.10.2015
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Võistluspinge ja sellega toimetulek; soorituse soodustamise tehnikad: sisekõne, kujutlus, rutiinid; treeneri roll võistlustel
Õpiväljundid teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Õpikeskkond Kuni 30 kohaline õpperuum, mis toetab praktiliste rühmatööde läbiviimist
Koolitaja kompetentsus Omab kõrgharidust sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.10.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.10.2015    10:00-11:30 seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 23.10.2015    11:30-11:50 kohvipaus    
 23.10.2015    11:50-13:20 seminar Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova