TSC0059/1 - Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.10.2015

Registreerimise tähtaeg

19.10.2015

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Võistluspinge ja sellega toimetulek; soorituse soodustamise tehnikad: sisekõne, kujutlus, rutiinid; treeneri roll võistlustel

Õpiväljundid

teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

õpikeskkond

Kuni 30 kohaline õpperuum, mis toetab praktiliste rühmatööde läbiviimist

koolitaja kompetentsus

Omab kõrgharidust sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova

Kursuse hind

35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 4 ak h).

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.10.2015 10:00-11:30 seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
23.10.2015 11:30-11:50 kohvipaus
23.10.2015 11:50-13:20 seminar Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova