Kaasav haridus Soome kogemuse näitel
Kursuse kood IKC0087/2
Toimumise aeg 20.03.2018 - 12.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Sihtgrupp Põhikooli aineõpetajad
Eesmärk Saada ülevaade erinevate õppija õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete kasutamisest ning õpiabi võimalikust korraldusest
Sisu Laste tervikliku arendamise vajadus vastavalt tema reaalsele olukorrale - mitmekultuurilisus, riskirühma kuulumine, erinev usutunnistus. Kõikide inimeste võrdsete võimaluste tunnustamine hariduse kättesaadavaks tegemisega , erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erinevate õppijate õppimisse kaasamise strateegiad Soome näitel.
Õpiväljundid ● teab õpiabi võimalikku korraldust Eesti ja Soome parimate praktikate näitel;
● aitab oma tegevusega kindlustada positiivset koolikliimat ning parandada õppijate enesehinnangut ja õpioskusi.
Eeldused töö põhikoolis aineõpetajana
Lõpetamistingimused Osaleda tuleb kahel kolmepäevasel õppesessioonil, sealhulgas õppereisil Helsingi koolidesse.
Sessioonide vahel praktiliste iseseisvate ülesannete tegemine ja õpitu rakendamine ning analüüsimine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Helin Puksand, PhD; Lemme Randmaa,MA; Virve Kinkar , MA; Matti Koivusalo; Leena Nissilä
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee