Mängime trennis: kuidas kasutada mänge, et teha trenni huvitavaks, tõsta variatiivsust ja õpetlikkust?
Kursuse kood LTC0133/1
Toimumise aeg 07.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu „Trennis tehakse tööd, trennis ei mängita!“ – just selline võib olla paljudele tuttav arusaam, mis tihti peale käib
kaasas rutiinsete ja ühetaoliste treeningutega, kus sportlastel võib hakata igav ja aset leiab motivatsioonilangus. Mängimine seevastu viib rutiinist välja ja loob variatiivsust, tekitab energiat ja elevust ning annab positiivseid emotsioone, mis kõik toetavad töö tegemise efektiivsust. Pealegi, on mängudest võimalik õppida, mis teeb nende kasutamise treeningus sportlase arengu seisukohalt kasulikuks.

Antud seminaril paneme Teid treeenitavate rolli ja teeme mänge koos läbi. Keskendume mängudele, mis on küll huvitavad ja lõbusad, samas aga arendavad tähelepanu, keskendumist, reaktsiooni ning meeskonna ühtekuuluvust ja suhtlust. Igale mängule järgneb analüüsi ja arutelu osa, mis ongi õppimise võtmeks. Sellest tulenevalt on koolitus suunatud eelkõige treeneritele, kes tegelevad noortega. Tegevuste käigus seletame ka mängude põhimõtteid ning millal ja kuidas saaks neid oma praktikas kasutada.

Mängude abil käsitletavad teemad:
• Tähelepanu ja keskendumine;
• reaktsiooni arendamine;
• võistkonna ühtekuuluvus, suhtlemine ja koostöö.
Õpiväljundid Teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud.
Õpikeskkond kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova, Kristel Kiens
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendid mahus 5 ak tundi.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 04.12.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 07.12.2017    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis  
 07.12.2017    12:00-12:20 Kohvipaus    
 07.12.2017    12:20-14:10 Seminar