CIC0017/2 - Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika

!!! KURSUS ALGAB 18. MÄRTS/ COURSE STARTS ON MARCH 18TH !!!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.03.2024 - 17.05.2024

Registreerimise tähtaeg

15.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone, M-133

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

This 8-part foundational course is designed for people interested in art or culture, and those curious in exploring them through the unique perspective of Chinese culture.

Sihtgrupp

Art and culture enthusiasts, as well as those curious about Chinese artistic expressions and their underlying symbolism.

Eesmärk

omandada tugeva alus Hiina kunstisümboolikas; osata tõlgendada ja luua sümboolseid sõnumeid nii Hiina kunsti sees kui ka väljaspool seda; laiendada kunstioskusi ja kultuurilist arusaamist; omandatud teadmisi kasutada tulevikus hüppelauana Hiina kunsti ja selle sümboolika eri aspektide sügavamaks uurimiseks.

Sisu

Teoreetiline: Hiina kunst ja selle sümboolika, kultuurilised nüansid, iidsete doktriinide mõju (taoism, konfutsianism, budism), traditsiooniline ja kaasaegne evolutsioon
Praktiline: individuaalne kunstiteos, Hiina kunsti sümboolika fookus, koostööteema, mitmekesised tõlgendused

Õpiväljundid

mõistab Hiina kunsti eripärasid; tõlgendab ja loob kunstiteoseid, mis järgivad Hiina kunsti sümboolika põhimõtteid; teab Vana-Hiina religioonifilosoofiast ja kultuuritaustast, mis mõjutab Hiina kunsti ja selle sümboolikat; mõistab, kuidas Hiina kunsti sümboolika on tänapäeval aktuaalne.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Relevant education and experience.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine tundides ja praktilistes tegevustes; luua, esitleda ja reflekteerida individuaalset kunstiteost; iseseisvalt täita koduseid ülesandeid, lugeda artikleid ja vaadata juhendaja määratud videoid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Ming Jia Liew

Kursuse hind

95 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.03.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
01.04.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
08.04.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
15.04.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
22.04.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
29.04.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133
06.05.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-224
13.05.2024 17:30-19:30 Ming Jia Liew M-133