HTC0026/8 - Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.05.2019

Registreerimise tähtaeg

26.04.2019

Toimumise koht

Tallinn, Paadi 5, Hotell Hestia Europa konverentskeskus, saal Põhja-Euroopa
https://www.hestiahotelgroup.com/europa/...

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Kõik huvilised

Eesmärk

õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.

Sisu

Keeleabi allikad. Suur või väike algustäht. Arvud, loetelude vormistamine. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimise võimalused. Lause optimaalne pikkus ja komahirm. Perekonnanimede käänamine. E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised, kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Praktilised harjutused ja näited elust.

Õpiväljundid

oskab koostada selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.

Eeldused

Eesti keele oskus kesktasemel

õpikeskkond

Koolitusruumis on kirjutamiseks lauad. Ruumis on piisavalt valgust, et osalejad saaksid kirjutada ja materjalidesse märmeid teha. Ruumis on dataprojetor, pabertahvel ja markerid.

koolitaja kompetentsus

Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Lõpetamistingimused

Õppemeetodid: Interaktiivne loeng, arutelud, praktilised harjutused, teksti analüüs paaristööna.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Reili Argus, PhD

Kursuse hind

192 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15