Kirjeldustõlke konsultant
Kursuse kood FKC0050/2
Toimumise aeg 26.09.2020 - 29.11.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp konsultandid, kes aitavad tõlkija panna nägemispuudega inimese olukorda.
Eesmärk tutvustada nägemispuudega inimeste maailma kultuuritarbimise seisukohalt lähtuvalt, tutvuda kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, anda reeglite ja soovituste põhjalt tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks, saada tagasisidet loodud kirjeldustõlkele.
Sisu Nägemispuudega inimese osalemine kultuurisündmustel. Kuidas suhelda nägemispuudega inimesega? Kirjeldustõlke ajalugu maailmas ja Eestis. Kirjeldustõlke tehnikad Ühendriikides, Euroopas, Põhjamaades. Muuseumikülastus kirjeldustõlkega ja ilma. Filmi vaatamine silmaklappidega. Konverensitehnika ja Muuvireader: toimimise põhimõtted, plussid ja miinused. Kirjeldustõlgi ja konsultandi näidistund. Võimalus kirjeldada reaalajas eri žanre. Kirjeldustõlgi põhimõtted ja konsultandi põhimõtted. II Konspekteerimise tehnikad: ülevaade ja tutvustus, katsetused. Film, videod ja tehnikad: miks, kuidas, millal, millega. Filmižanrid ja nende kirjeldamine. III Teatri eripärad kirjeldustõlke vaatenurgast. Hääle hooldus ja harjutusi. Valitud etendusele kirjeldustõlke harjutamine rühmades ja tagasiside. Kirjeldustõlge tantsuetendusele, kontserdile, spordivõistlusele. IV Muuseumid, kunstiteosed - kirjeldustõlge ja tagasiside. Kirjeldustõlge televisioonis
Õpiväljundid aitab seada kirjeldustõlke reegleid ja neid testida.
Eeldused Huvi konsulteerida vaegnägijale teostatavat tõlget
Lõpetamistingimused Kirjeldustõlkija loodud materjali läbitöötamine
Õpikeskkond Klassiruum, muuseumikülastus, kinosaal
Koolitaja kompetentsus TÜ VKA kultuurikorraldaja 2009-2013; kirjeldustõlke maaletooja
Maht 3 EAP (kontaktõpe 74 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Vastutav koolitaja Sülvi Sarapuu, kirjeldustõlke konsultant
Kursuse hind 100 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.09.2020    10:00-18:00      
 27.09.2020    10:00-18:00      
 10.10.2020    10:00-18:00      
 11.10.2020    10:00-18:00      
 24.10.2020    10:00-18:00      
 25.10.2020    10:00-18:00      
 07.11.2020    10:00-18:00      
 08.11.2020    10:00-18:00      
 28.11.2020    10:00-18:00      
 29.11.2020    10:00-18:00      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp