Praktiline kunstiteraapia
Kursuse kood KUC0064/3
Toimumise aeg 28.06.2017 - 30.06.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Praktikud, kes töötavad laste või täiskasvanutega ((kooli) psühholoogid, nõustajad jt); kunstiteraapia magistriõppesse kandideerijad.
Eesmärk omandada baasteadmised kunstiteraapia meetoditest, materjalidest, teraapiaprotsessist ja saab kogemuse nende rakendamiseks praktikas.
Sisu Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia teooriate, meetodite ja materjalide tundmaõppimisele.
Käsitletavad teemad
• Kunstiteraapia definitsioonid
• Kunstiterapeudi indentiteet
• Ülevaade kunstiteraapia teooriatest
• Kunstiteraapia kasutusala ja sihtrühmad
• Ülevaade kunstiteraapia materjalidest
• Esteetika kunstiteraapia kontekstis
• Kollaazh, montaazh, ja assemblaazh meetodid ja materjalid
• Avatud ruum kunstiteraapias
• Sessiooni ülesehitus
Õpiväljundid - teab kunstiteraapiast kui professionaalse tegevuse valdkonnast;
- on omandanud õpetatud algteadmised kasutamaks kunstimaterjale ja -tehnikaid oma igapäevases praktilises töös.
Eeldused Bakalaureusekraad, praktilise töö kogemus (lapsed, täiskasvanud) koolis, tervishoiuasutuses, nõustamiskeskuses vm.
Lõpetamistingimused Osalemine kontaktõppes, praktilise töö teostamine ja kirjanduse läbitöötamine.
Õppija teostab iseseisvat tööd enne koolituse algust ning ka koolituse ajal. Enne koolituse algust töötab õppija iseseisvalt läbi kirjanduse, mille ta saab alla laadida TLU serversist. Samuti otsib õppija valjalikku kunstimaterjali fotosid endast, vanu raamatuid ning olulisi esemeid. Õppija analüüsib nende esemete tähtsust oma elus ning on valmis enseanalüüsi grupile esitlema.
Koolituse toimumise ajal analüüsib õppija pärast teist koolituspäaeva kodus oma loovtööd "Minu lugu" ning valmistab ette presentatsiooni, mille esitleb grupile koolituse viimasel päeval.
Õpikeskkond Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis
Koolitaja kompetentsus omab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust ning teavet kunstiteraapia valdkonnast.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Victoria Scotti, PhD.
Kursuse hind 200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti, victoriascotti@gmail.com
Registreerimise tähtaeg 27.06.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.06.2017    09:30-13:15 Kogemuslik sissejuhatus „avatud stuudio“ olemusse. Tutvustus: oluline ese. Tutvustav töö: Helmelugu- assemblaazh. Kunstiteraapia definitsioonid. Tutvustav õppevideo. Koolituse projekti Minu lugu alustamine: altered books – muudetud raamatud. Arutelu projekti eesmarkidest, teostusest, ja tulemist. Ideede ja mõistete kaardistamine kollaazhtehnikas. Victoria Scotti PhD, kunstiterapeut Victoria Scotti on kunstiterapeut, kes on omandanud doktorikraadi Drexel University’s (Philadelphia, USA) ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'is. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejouna tegev Tallinna Ülikoolis. Rä- 317
 28.06.2017    14:00-17:15 Praktiline harjutus Minu lugu: container – mahuti rekonstruktsioon: kaaned, sisu, avamine ja sulgemine. Mina – erinevate tahkudega tootamine autoportree kaudu. Kunstiterapeudi identiteet (Read Johnson). Kollaazh-ja montaazhtehnikad. Kunstiteraapia kasutusala ja sihtrühmad, klientide tööde esitlus. Psühhoteraapia suunad kunstiteraapia kontekstis, lühiülevaade psühhodünaamilisest, käitumis-kognitiivsest, humanistlikust ja eklektilisest suunast. Victoria Scotti Rä- 317
 29.06.2017    09:30-13:15 Kunstiteraapia meetodite kasutamine lõpetamisprotsessis, analüüs. Osalejad esitlevad oma koolitusel loodud projekt-portfoolioid, näituse väljapanek. Victoria Scotti Rä- 317
 29.06.2017    14:00-17:15 Ülevaade kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest. Struktureeritud ja mittestruktureeritud materjalid. Erinevate materjalide kasutamine erinevate klientidega. Õppevideo. Positiivse kogemuse pakkumine. Arengulised ja diagnostilised aspektid. Õppevideo. NB! Iseseisev kodutöö: Esitluse Minu lugu ettevalmistamine Victoria Scotti Rä- 317
 30.06.2017    09:30-13:15 Koolituse projektiga Minu lugu töötamine avatud stuudios. Kujutav kunst ja esteetika kunstiteraapia kontekstis. Relational aesthetics (Cathy Moon). Arutelu klientide tööde põhjal. Praktiline harjutus: Minu takistused ja nende ületamine Victoria Scotti Rä- 317
 30.06.2017    14:00-17:15 Koolituse projektiga Minu lugu töötamine avatud stuudios. Kujutav kunst ja esteetika kunstiteraapia kontekstis. Relational aesthetics (Cathy Moon). Arutelu klientide tööde põhjal. Praktiline harjutus: Minu takistused ja nende ületamine Victoria Scotti Rä- 317
 
DOKUMENDID
Infokiri_Praktiline_Kunstiteraapia_2017
Kay 2013
Moon
Read-Johnson
Moon 2010
Chilton 2007
Malchiodi
Seiden