KUC0064/3 - Praktiline kunstiteraapia

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.06.2017 - 30.06.2017

Registreerimise tähtaeg

27.06.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

Sihtgrupp

Praktikud, kes töötavad laste või täiskasvanutega ((kooli) psühholoogid, nõustajad jt); kunstiteraapia magistriõppesse kandideerijad.

Eesmärk

omandada baasteadmised kunstiteraapia meetoditest, materjalidest, teraapiaprotsessist ja saab kogemuse nende rakendamiseks praktikas.

Sisu

Praktiline sissejuhatus kunstiteraapia teooriate, meetodite ja materjalide tundmaõppimisele.
Käsitletavad teemad
• Kunstiteraapia definitsioonid
• Kunstiterapeudi indentiteet
• Ülevaade kunstiteraapia teooriatest
• Kunstiteraapia kasutusala ja sihtrühmad
• Ülevaade kunstiteraapia materjalidest
• Esteetika kunstiteraapia kontekstis
• Kollaazh, montaazh, ja assemblaazh meetodid ja materjalid
• Avatud ruum kunstiteraapias
• Sessiooni ülesehitus

Õpiväljundid

- teab kunstiteraapiast kui professionaalse tegevuse valdkonnast;
- on omandanud õpetatud algteadmised kasutamaks kunstimaterjale ja -tehnikaid oma igapäevases praktilises töös.

Eeldused

Bakalaureusekraad, praktilise töö kogemus (lapsed, täiskasvanud) koolis, tervishoiuasutuses, nõustamiskeskuses vm.

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis

koolitaja kompetentsus

omab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust ning teavet kunstiteraapia valdkonnast.

Lõpetamistingimused

Osalemine kontaktõppes, praktilise töö teostamine ja kirjanduse läbitöötamine.
Õppija teostab iseseisvat tööd enne koolituse algust ning ka koolituse ajal. Enne koolituse algust töötab õppija iseseisvalt läbi kirjanduse, mille ta saab alla laadida TLU serversist. Samuti otsib õppija valjalikku kunstimaterjali fotosid endast, vanu raamatuid ning olulisi esemeid. Õppija analüüsib nende esemete tähtsust oma elus ning on valmis enseanalüüsi grupile esitlema.
Koolituse toimumise ajal analüüsib õppija pärast teist koolituspäaeva kodus oma loovtööd "Minu lugu" ning valmistab ette presentatsiooni, mille esitleb grupile koolituse viimasel päeval.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Victoria Scotti, PhD.

Kursuse hind

200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti, victoriascotti@gmail.com

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.06.2017 09:30-13:15 Kogemuslik sissejuhatus „avatud stuudio“ olemusse. Tutvustus: oluline ese. Tutvustav töö: Helmelugu- assemblaazh. Kunstiteraapia definitsioonid. Tutvustav õppevideo. Koolituse projekti Minu lugu alustamine: altered books – muudetud raamatud. Arutelu projekti eesmarkidest, teostusest, ja tulemist. Ideede ja mõistete kaardistamine kollaazhtehnikas. Victoria Scotti PhD, kunstiterapeut Victoria Scotti on kunstiterapeut, kes on omandanud doktorikraadi Drexel University’s (Philadelphia, USA) ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'is. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejouna tegev Tallinna Ülikoolis. Rä- 317
28.06.2017 14:00-17:15 Praktiline harjutus Minu lugu: container – mahuti rekonstruktsioon: kaaned, sisu, avamine ja sulgemine. Mina – erinevate tahkudega tootamine autoportree kaudu. Kunstiterapeudi identiteet (Read Johnson). Kollaazh-ja montaazhtehnikad. Kunstiteraapia kasutusala ja sihtrühmad, klientide tööde esitlus. Psühhoteraapia suunad kunstiteraapia kontekstis, lühiülevaade psühhodünaamilisest, käitumis-kognitiivsest, humanistlikust ja eklektilisest suunast. Victoria Scotti Rä- 317
29.06.2017 09:30-13:15 Kunstiteraapia meetodite kasutamine lõpetamisprotsessis, analüüs. Osalejad esitlevad oma koolitusel loodud projekt-portfoolioid, näituse väljapanek. Victoria Scotti Rä- 317
29.06.2017 14:00-17:15 Ülevaade kunstiteraapias kasutatavatest materjalidest. Struktureeritud ja mittestruktureeritud materjalid. Erinevate materjalide kasutamine erinevate klientidega. Õppevideo. Positiivse kogemuse pakkumine. Arengulised ja diagnostilised aspektid. Õppevideo. NB! Iseseisev kodutöö: Esitluse Minu lugu ettevalmistamine Victoria Scotti Rä- 317
30.06.2017 09:30-13:15 Koolituse projektiga Minu lugu töötamine avatud stuudios. Kujutav kunst ja esteetika kunstiteraapia kontekstis. Relational aesthetics (Cathy Moon). Arutelu klientide tööde põhjal. Praktiline harjutus: Minu takistused ja nende ületamine Victoria Scotti Rä- 317
30.06.2017 14:00-17:15 Koolituse projektiga Minu lugu töötamine avatud stuudios. Kujutav kunst ja esteetika kunstiteraapia kontekstis. Relational aesthetics (Cathy Moon). Arutelu klientide tööde põhjal. Praktiline harjutus: Minu takistused ja nende ületamine Victoria Scotti Rä- 317