YKC0007/5 - Mida peaks teadma alustav ettevõtja

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.04.2018 - 31.05.2018

Registreerimise tähtaeg

01.04.2018

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikooli Mare hoone ruum M-133
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak

Maht

88 akadeemilist tundi (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

Sihtgrupp

Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Eesmärk

õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni; osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.

Sisu

Sissejuhatus ettevõtlusesse
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ettevõtluse erinevad vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS). Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud. Ülevaade äriseadustikust.
Äriplaan, äriidee analüüs
Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Ettevõtte missioon, tulevikuvisioon ja tegevuse eesmärgid. Tutvumine äriplaaniga. Tegevuse planeerimine, strateegia väljatöötamine. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.
Toode ja turundus
Turunduse olemus ja olulisus ettevõttes. Toode ja teenus, toodete kujundamise alused. Toote elutsükkel ja selle juhtimine. Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük. Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused.
Raamatupidamise põhialused
Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne.
Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs
Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus. Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus. Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine.
Maksunduse alused: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud.
Tööõigus
Töölepingu vormistamine ja lõpetamine. Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised. Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
- saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
- omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
- on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
- oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
- on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

Eeldused

Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

õpikeskkond

Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.

koolitaja kompetentsus

Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat.
Kristo Krumm on olnud ettevõtja alates 1990. aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Lõpetamistingimused

Läbitakse ettevõtte loomise sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Äriplaan tuleb koostada oma äriideele tuginedes ja esitada kolmes etapis. Pärast iga koolitusteemat antakse iseseisvad ülesanded, mida täites äriplaan valmib. Kursuses jooksul kontrollib koolitaja äriplaani valmimist ja seda toetavad täiendavad iseseisvad ülesanded, lugemismaterjal ja abimaterjalid.
Õppmeeteoditeks on loengud, harjutusülesannete lahendamine kontaktõppes ja iseseisvalt, grupiülesanded, iseseisev äriplaani kirjutamine.
Koolitust toetab e-õpe ehk õppematerjalid on kättesaadavad e-keskkondades ning toimub pidev suhtlus koolitaja ja õppijate vahel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristo Krumm

Kursuse hind

520 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust ja ja jaotusmaterjale.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
03.04.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
06.04.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
11.04.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
17.04.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
18.04.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
20.04.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
02.05.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
10.05.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
18.05.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
21.05.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
22.05.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
23.05.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133
24.05.2018 16:15-19:15 Kristo Krumm M-133
31.05.2018 16:15-20:00 Kristo Krumm M-133