Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö pervasiivsete, ATH ja õpiraskustega lastega
Kursuse kood LTC0218/1
Toimumise aeg 09.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lasteaiaõpetajad, õpetajad, psühholoogid, eripadagoogid, kunstiterapeudid, tugiisikud
Eesmärk saada ülevaade kunstiteraapia meetoditest lasteaias ja koolis töös erinevate HEV lastega (trauma tasutaga lapsed, ATH, pervasiivsed arenguhäired) ning saada mõningane omakogemus sobilikest harjutustest.
Sisu Arengulise kunstiteraapia konteks lasteaias ja koolis (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010).
HEV laste grupid lasteaias ja koolis.
Loovharjutused ja trauma taustaga laspsed (k.a. kiindumushäirega lapsed) (Rygaard, 2016).
Loovharjutused, aju täidesaatvad funktsioonid ja ATH (Barkley, 2014; Diamond, 2013).
Loovharjutused ja pervasiivsed arenguhäired (Marco, 2012; Grandin & Panek, 2015).
Loovharjutused ja õpiraskustega lapsed (ka kõneraskustega lapsed).
Õpiväljundid teab kunstiteraapia meetoditest lasteaias ja koolis tööks trauma tasutaga lastega, ATH ja pervasiivsete arenguhäiretega lastega ning oskab kasutada mõnda sobilikku harjutust.
Eeldused kuulumine sihtrühma ja huvi teema vastu
Lõpetamistingimused Koolituse läbimiseks on vaja osaleda 80% ulatuses kontakttöös, mille käigus tehakse sobilikest loovtöödest mapp.
Õpikeskkond 20-kohaline ruum vajalike materjalidega
Koolitaja kompetentsus Mai Sein-Garcia, MSc (kunstiteraapiad), MA (kasvatusteadused) on töötanud erinevas eas lastega õpetaja ja terapeudina aastast 1999 nii Eestis kui Hispaanias. Ta on töötanud visuaalkunstiteraapia õppejõuna Tallinna Ülikoolis ning andnud loenguid nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Tema doktoritöö teema on loovtegevuste erinevatest aspektidest beebide ja väikelastega. Hetkel töötab ta kunstiterapeudina Ristiku Põhikoolis (lapsed vanuses 7-16 a) ja Kalamaja Kunstiteraapia Keskuses (lapsed vanuses (0-6a).
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mai Sein-Garcia
Kursuse hind 65 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.11.2018    10:00-17:15 Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö pervasiivsete, ATH ja õpiraskustega lastega Mai Sein-Garcia Rä49-310