Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes
Kursuse kood LTC0284/2
Toimumise aeg 03.04.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, liikumis huviringide juhendajad, laste treeninguid läbiviivad treenerid.
Eesmärk täiendada teadmiste pagasit esimese kooliastme kehalise kasvatuse ja liikumistundide lõimimisest ning läbiviimisest liikumismängude ja harjutusvaraga.
Sisu I kooliastme liikumistundide läbiviimiseks mõeldud mänguline harjutusvara. Tunni sissejuhatava osa mängud ja harjutused. Mängu loomine grupis lähtuvalt tunni iseloomust. Eakohased harjutused ja mängud. Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga. Mitmesuguste vahendite loov kasutamine mängu tegevuses, harjutuste sooritamisel. Õpetaja roll mängude läbiviimisel.
Õpiväljundid teab mänge ja harjutusvara, millega täiendada kehalise kasvatuse tundide või treeningute läbiviimist; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumistegevuse teemadega; oskab loovalt luua mängust/harjutusest uue mängu/harjutuse vastavalt tunni teemale; oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab vastavaid algtõdesid ja planeerib harjutusvara sobivale vanuseklassile.
Eeldused teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalus praktilist laadi lähi õppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste/noorte kehalise kasvatuse, liikumise või treeningtundides.
Õpikeskkond Suur saal, mis toetab praktiliste mänguda läbiviimist
Koolitaja kompetentsus Pille Juus – Haabneeme Kooli õpetaja, kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt Õpetajale“ ja liikumisõpetajate suvekooli ning sügiskooli korraldaja
Anna Sõõrd - Anna Sõõrd - magistrikraadile vastav kvalifikatsioon kehalise kasvatuse erialal, alates 28.11.2018 meisterõpetaja kutse, tase 8. Täiskasvanute koolitamise kogemus 8 aastat. Kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt õpetajale“ ja liikumisõpetajate suve- ja sügiskool korraldaja.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Pille Juus, Anna Soord
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.03.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.04.2020    10:00-10:30 Avasõnad, tervitus. Sissejuhatus teemasse "Liikumisõpetuse lõimimisvõimalusi erinevate ainevaldkondadega" loeng    
 03.04.2020    10:30-12:00 Lõimimisvõimalused erinevate ainevaldkondadega praktilised tegevused. Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused praktilised tegevused    
 03.04.2020    12:00-12:30 Lõunapaus    
 03.04.2020    12:30-14:30 Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused praktilised tegevused    
 03.04.2020    14:30-14:45 Kohvipaus    
 03.04.2020    14:30-17:00 Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused praktilised tegevused