HRC0237/1 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine

NB! Sihtgrupp: kõrgkoolis töötav õppejõud
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.12.2019

Registreerimise tähtaeg

05.12.2019

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolis töötavad õppejõud

Eesmärk

mõista enda õpetamispraktikate kogumise ja analüüsimise vajalikkust professionaalse arengu huvides ja akadeemiliste töötajate karjäärimudelis; tutvuda e-keskkondadega, mis aitavad arengut jälgida, talletada ning presenteerida.

Sisu

Õppejõu professionaalse arengu kaardistamise võimalused ja vajalikkus akadeemiliste töötajate karjäärimudelis ning seda toetavate e-keskkondadega tutvumine.

Õpiväljundid

- mõistab õpetamispraktikate analüüsimise vajalikkust professionaalses arengus;
- seostab õpetamispraktikaid, nende analüüsimist, arendamist ja tõendamist akadeemiliste töötajate karjäärimudeli valguses;
- on tutvunud ja läbi katsetanud e-keskkonnad, mis võimaldavad arengut talletada, analüüsida ning hiljem presenteerida.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

tänapäevane hästivarustatud õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert ning varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Lühiloeng, arutelud, praktikum

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Halliki Põlda ja Veronika Tuul

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.12.2019 10:00-13:15