LTC0274/1 - Tendinopaatia – kõõluste ülekoormus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.11.2019

Registreerimise tähtaeg

28.11.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne.

Eesmärk

saada ülevaade ja õppida nõustama treenitavat tendiopaatia korral.

Sisu

Tendinopaatia kui kõõluste ülekoormus. Tavaliselt kõõluse ülekoormusega kaasneva valu leevendamine või valust vabanemine oskusliku sekkumisega.
Kõõluste anatoomia ja funktsioon. Kõõluste koormustaluvus ja kohanemine koormustega. Mis on optimaalne koormus? Mis ülekoormus ja alakoormus? Kõõluste ülekoormussüsndroomid ehk tendinopaatiad: olemus, teke ja sümptomid. Eri ravistrateegiate efektiivsuse võrdlus tendinopaatiate korral. Harjutuste valik, progressionnid ja regressioonid ning treeningu ülesehitus eri tendinopaatiate korral (sh jooksja ja hüppaja põlv, tuharalihaste tendinopaatia, platstaarfastsiopaatia, kannakõõluse tendinopaatia, puusa lähendajate ja painutajate tendinopaatiat, proksimaalse ja distaalse hamstringilihaste tendinopaatiad, rotaatormanseti tendinopaatia, biitsepsi ja triitsepsi tendinopaatiad, tennisisti ja golfimängija küünarnukk). Kõõluste kompressioonasendid ja nende vältimise vajadus varajases ravi faasis. Millal suunata ülekoormusvaluga edasi füsioterapeudi ja arsti juurde? Arsti, treeneri ja füsioterpeudi rollid ja koostöö tendinopaatia ravis. Millega treeningutes arvestada, et klient/sportlane saaks treenida ümber ülekoormusvigastuse ja/või kui naaseb pärast ravi tagasi treeningutesse/mängu?

Õpiväljundid

omab ülevaadet ning oskab rakendada tendopaatia erinevaid vorme oma treenitavate nõustamisel.

Eeldused

teemast huvitatud osaleja

õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi kuni 30-kohalises loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Taavi Metsma on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala. On läbinud rehabilitatsiooni- ning abivahendi spetsialistide täiendkoolituse. Huviorbiidiks on valu, vigastuste ja funktsiooni parandamine ning ergonoomika ja tervisealaste koolituste läbiviimine

Lõpetamistingimused

kuna töötoas tuleb aktiivselt osaleda ja harjutusi kaasa teha, peab seljas olema mugav sportlik riietus.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Taavi Metsma

Kursuse hind

120 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.11.2019 10:00-12:00 loeng, seminar
29.11.2019 12:00-12:30 lõunapaus
29.11.2019 12:30-14:15 loeng, seminar
29.11.2019 14:15-14:30 kohvipaus
29.11.2019 14:30-16:45 loeng, seminar