Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0209/6
Toimumise aeg 10.09.2020 - 05.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Huvilised
Eesmärk Saada võimalus teadmiste kujundamiseks visuaalkunstiteraapia teoreetilistest lähtealustest.
Sisu Visuaalkunstiteraapia kujunemine: kunstid meditsiinis, kunstid hariduses. Visuaalkunstiteraapia kujunemise ajajärgud. Taustateooriad ja tänapäevased trendid visuaalkunstiteraapias. Visuaalkunstiteraapia ja teised teraapiad ning lähedased valdkonnad.
Õpiväljundid - teab visuaalkunstiteraapia kujunemisest, taustateooriatest, teoreetilistest trendidest kunstiteraapias, - oskab määratleda visuaalkunstiteraapiat teiste teraapiate ja muude lähedaste valdkondade kontekstis.
Eeldused Puuduvad
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisev töö: erialase kirjanduse läbitöötamine ja selle reflekteerimine õppegrupis
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.09.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317
 11.09.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317
 08.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-310
 05.11.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317