Animatsiooni loomine pedagoogilise õppemeetodina
Kursuse kood BFC0003/6
Toimumise aeg 14.09.2018 - 28.09.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova
Sihtgrupp Koolieelse lasteasutuse õpetajad, klassiõpetajad
Eesmärk teadvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise võimalusi õppeprotsessi rikastajana ja üldõppe põhise lõimingu võimaldajana üldhariduskooli esimese astme õppetundides; tutvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise protsessi kui efektiivset õpilaste meediapädevuse kujundamise võimalust. Praktiliste ülesannete eesmärk on kujundada oskusi digitaaltehnoloogiliste vahendite kasutamiseks animastiooni loomisel koolis.
Sisu Meedia mõjust lastele. Erinevate animatsioonide demonstratsioon ja nende õppeprotsessis kasutamise võimaluste tutvustus. 2-3 minutilise lamenukk animatsiooni loomine.
Õpiväljundid oskab planeerida lastega ühise animatsiooni loomist õppetundidesse ja üldõppe põhisesse pedagoogilisse protsessi; teab animastiooni loomise seoseid õppekavaga; oskab animatsioone meediapädevuse kujundamise eesmärgil analüüsida; oskab koos lastega luua lihtsama lamenukk animatsiooni.
Eeldused Töötamine koolieelses lasteasutuses õpetajana või klassiõpetajana.
Lõpetamistingimused Praktilised ülesanded kestavad kolm päeva (6 ak. tundi päevas), mis võimaldab õpetajatel valmis teha umbes 2-3 minutilise animatsiooni. Kursuse lõpus tehtud lamenukk animatsioone analüüsitakse ning antakse soovitusi animatsiooni loomiseks koos lastega.
Õpikeskkond Nova hoone
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert, koolitaja kogemus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sondra Lampmann, (MA animatsioon) Nukufilmi Lastestuudio MTÜ
Katrin Kuusik, (MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst) Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee